Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

INVESTIGATION OF PHYSICAL FITNESS AND GROSS MOTOR CAPACITY IN CHILDREN WITH NEUROFIBROMATOSIS TYPE 1

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, vol.33, no.1, pp.78-84, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Astımlı Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Dispe Düzeyinin Karşılaştırılması

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Meningomiyeloselde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları

Pediatrik katkı dergisi, no.6, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Serebral Palsili Çocuklarda Psikometrik Değerlendirme Yöntemlerinin Seçilmesi

Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7.Uluslararası Serebral Palsi ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 23 - 24 February 2018, vol.5

Evaluation the motor repertoire inneurologically risk infants

Uluslararası IV. Bobath / Nörogeşimsel Tedavi Kongresi, 2 - 03 November 2018

Down Sendromu Bir Bebekte Nörogelişimsel Terapi Sonuçları.

1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi, 30 March - 01 April 2018

Doğum Ağrılığının Serebral Palsi ve Ekstremite Dağılımı Üzerine Etkisi

Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7.Uluslararası Serebral Palsi ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 23 - 24 February 2018, vol.5 Sustainable Development

SAĞLIKLI KİŞİLERDE EĞİTİM DÜZEYİNİN KORONER ARTER RİSK FAKTÖRLERİ İLE İLİŞKİSİ

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 8-12 Nisan 2014, Ankara, Ankara, Turkey, 8 - 12 April 2014, vol.25, pp.89-90

PULMONER LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZİS: OLGU SUNUMU

15. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 8 - 12 April 2014, vol.25, pp.54-55