Publications & Works

Articles Published in Other Journals

What Do Pregnant Women In Turkey Think About Water Birth?

International Journal of Caring Sciences, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ebelikte Erkekler: Ebelik Öğrencilerinin Görüşleri

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.1-9, 2019 (Other Refereed National Journals)

THE OBSTACLE WE ARE NOT ABLE TO OVERCOME:THE SEXUALITY OF THE DISABLED

Academic Research International, vol.9, no.3, pp.63-67, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Opinions of Midwifery and Nursing Students about the Level of Individual Innovativeness and Innovation in Education

International Journal of Caring Sciences, vol.11, no.2, pp.977-984, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluating the Views of Midwifery Students about Simulation Education

International Journal of Caring Sciences, vol.11, no.1, pp.239-245, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İhmal Edilen Bir Konu: Yaşlılıkta Cinsellik

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.27, no.1, pp.76-79, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Öğrencileri Gözüyle Doğum Nasıl Algılanıyor?

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 May 2018

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Empatik Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 May 2018

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Sahiplenme Duygusunun Belirlenmesi

1 Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 May - 14 November 2017

Çalışan Kadın ve İş Yaşam Dengesi

I. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 13 - 14 October 2017

Aşamadığımız Engelimiz: Engelli Cinselliği

3. Uluslararası. 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 24 September 2017

EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SİMÜLASYON EĞİTİMİNE BAKIŞLARI

1. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ EBELİK KONGRESİ, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017