Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

What Do Pregnant Women In Turkey Think About Water Birth?

International Journal of Caring Sciences, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebelikte Erkekler: Ebelik Öğrencilerinin Görüşleri

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ, cilt.6, sa.2, ss.1-9, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE OBSTACLE WE ARE NOT ABLE TO OVERCOME:THE SEXUALITY OF THE DISABLED

Academic Research International, cilt.9, sa.3, ss.63-67, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions of Midwifery and Nursing Students about the Level of Individual Innovativeness and Innovation in Education

International Journal of Caring Sciences, cilt.11, sa.2, ss.977-984, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluating the Views of Midwifery Students about Simulation Education

International Journal of Caring Sciences, cilt.11, sa.1, ss.239-245, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İhmal Edilen Bir Konu: Yaşlılıkta Cinsellik

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.76-79, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Doğumda Verilen Sentetik Oksitosinin Postpartum Dönem Yenidoğan Üzerindeki Etkileri

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

Üniversite Öğrencileri Gözüyle Doğum Nasıl Algılanıyor?

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

Alternatif Doğum Yöntemi Suda Doğumun Faydaları Ve Ebelik Mesleğindeki Önemi

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Empatik Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Sahiplenme Duygusunun Belirlenmesi

1 Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 Mayıs - 14 Kasım 2017

Çalışan Kadın ve İş Yaşam Dengesi

I. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 13 - 14 Ekim 2017

Aşamadığımız Engelimiz: Engelli Cinselliği

3. Uluslararası. 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SİMÜLASYON EĞİTİMİNE BAKIŞLARI

1. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ EBELİK KONGRESİ, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017