Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İDEAL EMZİRME ORTAMLARININ EMZİRME SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

EUROPEAN CONFERENCES EUROPEAN CONFERENCES 1. ULUSLARARASI SAĞLIK, MÜHENDİSLİK VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, 05 May 2023

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ANNE-YENİDOĞAN SAĞLIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI

EUROPEAN CONFERENCES EUROPEAN CONFERENCES 1. ULUSLARARASI SAĞLIK, MÜHENDİSLİK VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, 05 May 2023

Swanson Bakim Kuramı’nın Tıbbi Terminasyon Uygulanan Kadınların Hemşirelik Bakımında Kullanımı

10. Uluslararasi Kadin Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 November 2022, pp.81-87

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kadınlarda Premenstrüel Sendrom ve Psikolojik Değişiklikler

7. Uluslararası, 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Konya, Turkey, 22 September 2022, pp.211 Sustainable Development

Doğum Öncesi Bakım: Önemi ve Etkileyen Faktörler

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018

Premenstrual Sendromda Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018

Sezaryen doğum oranlarında artış

2. Uluslarası Gebelik Doğum ve lohusalık Kongresi, 1 - 03 December 2017

Dünyada ve Türkiye’de postpartum kontrasepsiyon

2.Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 1 - 03 December 2017

Emzirme: Önemi ve etkileyen faktörler

2.Uluslarası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 1 - 03 December 2017

Adölesanlara Verilen Üreme Sağlığı Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017

Sağlık çalışanlarına Yönelik Mobbing

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 April 2017

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 April 2017

Postpartum Kanamalarda Ebe ve Hemşirenin Rolü

II. Ege G/Ebelik ve Doğum Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 06 May 2016

Adölesan Dönemde Üreme Sağlığı Sorunları

1. Uluslarası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 April 2016

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Menstrual Sendrom Düzeylerinin İncelenmesi

1. Uluslarası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 April 2016

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Human Papilloma Virüsüne Hpv İlişkin Bilgi Düzeyleri

1. Uluslarası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 April 2016

Anne Bebek Bağlanması Ve Etkileyen Faktörler

1.ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞIVE EĞİTİMİ KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 April 2016

Kadınların Doğum Şekli Tercihleri

6. Ulusal&2.Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015

Kadına Şiddet

6. Ulusal&2.Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Meme Anatomisi ve Laktasyon Fizyolojisi

in: Anne sütü ve Emzirme Üzerine Bir Rehber, Aktaş Reyhan Feyza, Dağlı Elif, Editor, Vize Yayıncılık, Kütahya, pp.25-40, 2022

Tıbbi Terminasyon ve Psikolojik Değişiklikler

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, Selamoğlu Zeliha, Akgül Hasan, Bahşi İlhan, Editor, Gece Kitaplığı, Eskişehir, pp.31-47, 2022

Doğum Sonu Bakım

in: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Nazik, Evşen, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.375-408, 2022

ÇALIŞAN KADINLARDA EMZİRMEYİ DESTEKLEYİCİ POLİTİKALAR

in: Anne Sütü ve Emzirme, Karahan Nazan, Editor, Ankara Nobel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.98-107, 2021

Jinekolojik kanserlerin kadın sağlığına etkisi ve sosyal destek

in: Kadın Sağlığı ve Sosyal Destek, Yağmur, Yurdagül, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.30-36, 2021

Yazarlık ve Yazmaya Hazırlık

in: Hemşirelikte Yayın Yazarlığı, Elif Gürsoy, Editor, Nobel, Ankara, pp.31-45, 2020

Metrics

Publication

52

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

54

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

199

H-Index (Scholar)

5

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals