General Information

Institutional Information: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Psikiyatri Hemşireliği
Research Areas: Nursing, Health Sciences

Names in Publications: Aslan R, Aslan Rahime