Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Intraoperative measurement of Qp/Qs ratio may be helpful in determining the strategy for sinus venosus type ASD

ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.9, no.2, pp.151-152, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Influence of intracoronary shunt on myocardial damage: a prospective randomized study

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, vol.34, no.5, pp.1000-1004, 2008 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Ventriculography should be carefully monitorized.

Anadolu kardiyoloji dergisi : AKD = the Anatolian journal of cardiology, vol.8, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Can Dantrolene Protect Spinal Cord against Ischemia/Reperfusion Injury? An Experimental Study

THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON, vol.56, no.7, pp.406-411, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Cardiac tamponade caused by an ingested sewing needle - A case report

JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.44, no.6, pp.745-746, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Giant thymolipoma in association with myasthenia gravis.

European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery, vol.23, pp.422, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Reduction of spinal cord injury with pentobarbital and hypothermia in a rabbit model

EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY, vol.24, no.6, pp.540-544, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Does aprotinin reduce lung reperfusion damage after cardiopulmonary bypass?

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, vol.18, no.5, pp.583-588, 2000 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Intrapericardial instillation of recombinant tissue plasminogen activator: A case report

JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY, vol.11, no.2, pp.143-146, 1998 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Who should perform the duplex ultrasound of arteriovenous fistula patients: Cardiovascular surgeon, radiologist or both?

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 16. Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 15 November 2020, vol.28, no.25, pp.35 Creative Commons License

Ekstremite Akut Arter Tıkanıklığında İleri Yaş Bir Risk Faktörü müdür?

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi10. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, vol.28, no.235, pp.83-84 Creative Commons License

Stanford Tip B Aort Diseksiyonu Nedeniyle Yapılan Torasik Endovasküler Aort Tamiri Sonrası İleri Dönemde Retrograd Asendan Aort Diseksiyonu

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi10. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, vol.28, no.6, pp.23 Creative Commons License

Damar Yaralanmalarında Açık Cerrahi ve Endovasküler Tedavi Yaklaşımımız

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi10. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, vol.28, no.116, pp.50 Creative Commons License

Damar Yaralanmalarında Açık Cerrahi ve Endovasküler Tedavi Yaklaşımımız

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, vol.28, pp.50

Anjiyografi Ünitesi’nde Gerçekleştirilen Endovasküler İşlemler Sırasında Ameliyathane Düzeninin Sağlanması

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, vol.28, pp.110

Ekstrakorporeal Membran Oksijenatörden Ayrılan Hastamızda Hemşirelik Uygulamalarımız

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, vol.28, pp.109

Ekstremite Akut Arter Tıkanıklığında İleri Yaş Bir Risk Faktörü müdür?

19. Ulusal Vasküler Ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 10.Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, vol.28, pp.83-84

Books & Book Chapters

Femoro-popliteal aterosklerotik tıkayıcı hastalıkta cerrahi tedavi

in: Kalp ve Damar Cerrahisi, Prof.Dr.Enver Duran, Editor, Ünidersite Yayınları, İstanbul, pp.771-778, 2004