Education Information

Education Information

 • 2000 - 2004 Expertise In Medicine

  Duzce University, School Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences, Turkey

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017Haemophilus influenzae çalıştayı . İstanbul

  Vocational Training , Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

 • 2017KLİMUD Okulları-3 Bahar Okulu 'Laboratuvar Yönetimi' . Eskişehir

  Vocational Course , KLİMUD

 • 2017Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulları Eğitim Semineri . Ankara

  Vocational Training , T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, HADMEK

 • 2016Otoimmün hastalıkların laboratuvar tanısı ve İleri düzey indirekt immünofloresan (IIF) testi kursu.Trabzon

  Vocational Course , KLİMUD

 • 2016Otoimmün Hastalıkların Tanısı - Temel İndirekt İmmün Floresan (İİF) Kursu. Eskişehir

  Vocational Course , KLİMUD

 • 2015ANKÜSEM- Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu. Ankara

  Vocational Course , Ankara Üniversitesi

 • 2015Klinik Araştırmalar ve Etik Kurullara Başvuru İlkeleri. Kütahya

  Personal Evolution , TUCRİN

 • 2015 Uygulamalı Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) kursu. Kayseri

  Vocational Course , KLİMUD

 • 20158. DAS (Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon) Okul Pogramı. Antalya

  Vocational Course , DAS Derneği

 • 2015Rutin laboratuvar uygulamalarında antifungal duyarlılık testleri çalıştayı. Ankara

  Vocational Training , Tıbbi Mikoloji Derneği

 • 2014Hyalen Küfler, Aspergilloz ve Hyalohifomikoz kursu’ 23 Eylül 2014. Ankara

  Vocational Course , Tıbbi Mikoloji Derneği

 • 2012Türkiye’de Ulusal Laboratuvara Dayalı Anti Tüberküloz İlaç Direnci Sürveyansı Uygulamalı Eğitimi. 11-15 Haziran 2012 Ankara

  Vocational Training , T.C S.ağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı