Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Nisan 2016 Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü (Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastalarda Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi)

  Türk Cerrahi Derneği(20. Ulusal Cerrahi Ve 15. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi)

 • Kasım 2015 Poster Birincilik Ödülü(Total Diz Protezi Uygulanan Hastalarda Roy Uyum Modeli’ne Temellendirilmiş Sürekli Bakımın Değerlendirilmesi)

  Todbıd- Vıı. Ortopedi Ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi

 • Kasım 2011 Poster Birincilik Ödülü-Bir Olgu Sunumu: Skolyoz Tanısıyla Ameliyat Uygulanan Hastanın Roy Uyum Modeli’ne Göre Yapılandırılmış Hemşirelik Bakımı

  Todbıd-V. Ortopedi Ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi

 • Nisan 2011 Doctorate Projects and Acquisitions in the Field of Surgical Nursing, Second Poster Award

  Orpheus-6Th Orpheus Conference

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1

Davetli Konuşmalar

 • Eylül 2018 Bası Yarası Sempozyumu

  Seminer

  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye

 • Şubat 2018 Afyon Kocatepe Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri

  Seminer

  Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2017 2. Uluslararası 10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

  Seminer

  2nd International & 10th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, Türkiye