Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prevalence and risk factors of venous thromboembolismin postoperative patients: A retrospective study

Pakistan Journal Of Medical Sciences, cilt.34, ss.1539-1544, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Experiences of adolescents and their families in the short-term after scoliosis surgery

ACTA PAULISTA DE ENFERMAGEM, cilt.31, sa.4, ss.342-350, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Femoral avasküler nekroz olan hastalara hemsirelik yaklasımı

ACTA ORTHOP TRAUMATOL TURC, cilt.51, ss.238-239, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Orto-geriatrik modellerin uygulama alanı ve literatür inceleme

Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, cilt.51, ss.239, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Total diz proteziuygulanan hastalardaRoy Uyum Modeli netemellendirilmiş süreklibakımın değerlendirilmesi

ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.49, ss.304, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cerrahi hemşirelerinin iş yükü algilari ile tıbbi hata eğilimleri arasindaki ilişkinin belirlenmesi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.404-417, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ameliyathanede Deri Hazırlığı Uygulamalarının İncelenmesi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.13-18, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

DETERMINING INDIVIDUAL WORKLOAD PERCEPTIONS AND MALPRACTICE TENDENCIES AMONG OPERATING ROOM NURSES

Clinical and Experimental Health Sciences, cilt.10, sa.4, ss.191-197, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Experiences of Patients Undergoing Total Knee Arthroplasty: A Qualitative Study

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, cilt.11, sa.1, ss.7-16, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Ortopedi Hemşirelerinin Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetimindeki Deneyimleri

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.214-221, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yara Bakımında Yeni Uygulamalar

Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, cilt.3, ss.224-232, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortopedi Hastalarında Nörovasküler İzlem Sıklığı Ne Olmalı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.8, ss.176-183, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Bakımı İle Modelin Buluşması Total Diz Protezi Uygulanan Hastalarda Roy Uyum Modeline Göre Yapılandırılmış Sürekli Bakım

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.8, ss.145-154, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Geriatrik Değerlendirme

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergi, cilt.7, ss.156-163, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meme Kanserinde Rekonstürüktif Cerrahinin ve Hasta Eğitiminin Yaşam Kalitesine Etkisi

Meme Sağlığı Dergisi, cilt.5, ss.65-68, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınların Doğum Şekli Tercihlerini Etkileyen Faktörler

Perinatoloji Dergisi, cilt.17, ss.104-112, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel Uygulamaların Karın Ağrısı Tanısı Üzerine Etkileri

Kocatepe Tıp Dergisi, cilt.9, ss.5-10, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ameliyathane Çalışanlarında İğne Batmaları ve Kesici Alet Yaralanmaları: Integrative Review

11. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi., Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 01 Aralık 2019

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı

International Young Researchers Student Congress, Burdur, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2019

Toplumun Organ Bağışı İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi.

International Young Researchers Student Congress, Burdur, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2019

Hemşirelik Öğrencilerinin Meme Kanseri ve Mastektomi Algıları: Niteliksel Çalışma

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3 - 06 Ekim 2019

Cerrahi hastalarında erken enteral beslenme neden önemlidir?

1. ERAS Kongresi “Uluslararası Katkıyla”., Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Özefagus Cerrahisinde Güncel Hemşirelik Yaklaşımları

2. Uluslarası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017

MEME KANSERLİ KADINLARDA LENFÖDEMİ ÖNLEMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER: SİSTEMATİK İNCELEME

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017

I want to live in freedom with my ilness: Qualitative Interview

I.Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2017

EVALUATION OF NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS IN SURGICAL CLINICS

EORNA The Clossus of Perioerative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017

Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Algıları: Kalitatif Çalışma.

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13 - 16 Nisan 2017

Toplumun Hemşirelik Mesleğine Bakışı “Olmazsa Olmaz!”: Kalitatif Çalışma.

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 14 - 15 Nisan 2017

Hemşirelerin Mesleğe Bakışı “Bizler Hastanelerin Bel Kemiğiyiz!”: Kalitatif Çalışma.

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 14 - 15 Nisan 2017

Kas İskelet Sağlığını Korumada D Vitamini ve Egzersizin Önemi

4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017

Total Diz Protezi Ameliyatı Öncesi Kilo Verme ve Egzersizin Önemi

4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017

Ortopedi Hemşirelerinin Klinik Karar Verme Düzeyinin İncelenmesi

6.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 03 Kasım 2013, cilt.47, ss.379

Total diz protezi uygulanan hastalarda Roy Uyum Modeli ne temellendirilmiş sürekli bakımın değerlendirilmesi

7. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.49, ss.304

Postoperatif Cerrahi Hastada Hemşirelik Yaklaşımı

Teorikten Pratiğe Hemşirelik Bakımında Bir Adım İleriye” temalı “İzmir Kuzey Hemşirelik Günleri Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2016

Hemşirelerde Bel Ağrısı Görülme Sıkılığ ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

1. Ulusal Omurga Cerrahisi Hemşireliği Sempozyumu, Çeşme, Türkiye, 02 Mayıs 2015

Hemşirelik Eğitiminde Deneyimlerden Öğrenme Eleştirel Yansıtıcı Düşünme Reflection

Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 11 Nisan - 12 Kasım 2013

Ülkemizde Hemşirelikte Teori ile Klinik Arasındaki Boşluk

Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 11 Nisan - 12 Kasım 2013

Ağrıyı Etkili Kontrol Edebiliyor muyuz Ortopedi Hemşirelerinin Deneyimleri

6. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 03 Kasım 2013, cilt.47, ss.376

Geçmişi Hatırlayalım Total Diz Protezi Ameliyatı Yaşamınızı Nasıl Etkiledi

6. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 03 Kasım 2013, cilt.47, ss.376

Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Yönderlik

Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2013

How Frequency Neurovascular Assessment Should Be Performed For The Orthopedic Patients

The Ist International Clinical Nursing Research Congress, İzmir, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Kasım 2012

Ülkemizde Yara ve Bakımı ile İlgili Yapılan Hemşirelik Çalışmalarının İncelenmesi

Uluslar arası Katılımlı I. Cerrahi Hemşireliği Kongresi: Yara ve Stoma Bakımı, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2012

The Opinions and Suggestions of Nursing Phd Students About Supervision

7th Orpheus Conference 2012 Establishing Evaluation of PhD Training, Bergen, Norveç, 19 - 21 Nisan 2012

Türkiye de Yara Tedavisinde Kullanılan Geleneksel Uygulamalar

1. Uluslarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2011

Doctorate projects and acquistions in the field of surgical nursing

6 th Orpheus Conference 2011 PhD Quality Indicators for Biomedicine and Health Sciences, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2011

A critical view of the doctoral program of surgical diseases nursing from the aspect of students

6 th Orpheus Conference 2011 PhD Quality Indicators for Biomedicine and Health Sciences, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2011

Contribuions And Experıenced Dıffıcultıes Of Phd Educatıon In Dokuz Eylul Unıversıty School Of Nursıng

6 th Orpheus Conference 2011 PhD Quality Indicators for Biomedicine and Health Sciences, 27 - 30 Nisan 2011

Meme Kanserinde Hasta Bilgilendirmenin ve Rekonstrüktif Cerrahinin Etkisi

29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Covid-19 Hastalarının Ameliyat Sürecinde Hemşirelik Bakımı ve Koruyucu Yaklaşımlar

Covid-19 Pandemisi ve Hemşirelik Yaklaşımları, Selmin Şenol, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.145-160, 2020 Creative Commons License

Covid-19 ve Stigmatizasyon (Damgalama)

COVID-19 PANDEMISI VE HEMŞIRELIK YAKLAŞIMLARI, Selmin Şenol, Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.177-194, 2020

Yanlış Hasta Yanlış Taraf Cerrahisi

Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Yaklaşımlar II, Bedriye Tunçsiper,Özüm Erkin Geyiktepe,Ferruh Taşpınar, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.330-343, 2020

Arteriyoskleroz ve Ateroskleroz

Brunner ve Suddarth'ın Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Klinik El Kitabı, Prof. Dr. Hatice Mert,Doç. Dr. Özlem Bilik, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.99-101, 2020

Kas ve İskelet Sisteminde Yer Alan Tıbbi Terimler

Sağlık Bilimlerinde Tıbbi Terminoloji, Çömez S,Ergin S., Editör, Adana Nobel Kitabevi, Antalya, ss.159-175, 2019