Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE IMPORTANCE OF PRIVACY IN BIRTH

3 INTERNATIONAL AZERBAIJAN ACADEMIC RESEARCH CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, HEALTH AND SPORTS SCIENCE, Azerbaijan, 26 November 2022

EVALUATION OF NONPHARMACOLOGICAL METHODS USED IN RELIEVING PERINEAL PAIN AFTER EPISYOTOMI

3 INTERNATIONAL AZERBAIJAN ACADEMIC RESEARCH CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, HEALTH AND SPORTS SCIENCE, Azerbaijan, 26 November 2022

EXAMINING THE EFFECT OF MENTORSHIP PRACTICE ON STUDENTS' SELFESTEEM, UNIVERSITY ADJUSTMENT, COMMUNICATION AND PROBLEM SOLVING SKILLS

1. ULUSLARARASI TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 13 August 2022, pp.438-447

PREGNANCY YOGA

6TH INTERNATIONAL CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, AND HEALTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD, Ankara, Turkey, 2 - 03 July 2022, pp.445-451

Ebelik Öğretiminde Kavram Haritaları: Karma Yöntem Araştırması

2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Eskişehir, Turkey, 19 May 2022

Akran Öğretimiyle Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığı Çalışması: KSBÜ Örneği.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi., Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

Üniversite Öğrencilerinin Doğum Korkusu Düzeylerinin İncelenmesi.

5. Uluslararası ve 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 May 2018

KOLCABA’NIN KONFOR KURAMI’NA GÖRE YAPILANDIRILMIŞ DOĞUMUDESTEKLEYİCİ HEMŞİRELİK BAKIMI

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 October 2018

KONFOR DAVRANIŞLARI KONTROL LİSTESİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİKGÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 October 2018

Determination of level of childbirth fear in primipara pregnant women

XXVI European Congress Perinatal Medicine, 5 - 08 September 2018 Sustainable Development

Üniversite Gençliği Gözüyle Sosyal Değerler

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 May 2018

Üniversite Öğrencilerinin Doğum Korkusu Düzeylerinin İncelenmesi

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 May 2018

Öğrencilerin Cinsel Sağlığını Değerlendirmeye İlişkin Tutum ve İnançları

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018

Doğum Ağreısı ile Başetmede aromaterapinin kullanılması: Olgu Sunumu

2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 1 - 03 December 2017

A Woman Rebelling Against Life: Frida Kahlo.

1. Uluıslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 13 - 14 October 2017

Şiddetin Farklı Bir Boyutu: Flört Şiddeti.

3.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 April 2017

GEBELİK DOĞUM ve DOĞUM SONU DÖNEMDE AROMATERAPİ

Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 November 2015

DETERMINING THE AWARENESS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT HUMAN PAPILLOMA VIRUS HPV VACCINE

MASCC/ISOO 2015 International Symposium on Supportive Care in Cancer, Cophenhagen, Denmark, 25 - 27 June 2015, vol.23, pp.388 Sustainable Development

Books & Book Chapters

ETKİLİ İLETİŞİMİN SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ÖNEMİ

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE TERAPÖTİK İLETİŞİM, Güçlü Sultan, Unutkan Ayşegül, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Kütahya, pp.363-372, 2022

Kötü Haber Verme

in: Sağlık Bilimlerinde Terapötik İletişim, Güçlü sultan, Unutkan Ayşegül, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.351-361, 2022

AROMATERAPİ ve DOĞUMDA KULLANIMI

in: GÜNCEL HEMŞIRELIK ÇALIŞMALARI II, Fatma ETI ASLAN, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.129-144, 2021

KURAMLAR EKSENİNDE FLÖRT ŞİDDETİ VE OKUL SOSYAL HİZMETİ İÇİN ÖNERİLER

in: GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Sadiye KAYAARSLAN, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.59-96, 2021

GENÇLERDE CİNSEL SAĞLIK/ ÜREME SAĞLIĞI VE EĞİTİMİN ÖNEMİ

in: GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, KAYAARSLAN Sadiye, Editor, Iksad Publications, Kütahya, pp.97-134, 2021

COVİD 19 PANDEMİSİNİN AİLE İÇİ ŞİDDET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

in: GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA DAHİLİ BİLİMLER II, Hamdiye TURAN, Şerif KURTULUŞ & Feray BUCAK, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.43-59, 2021

KADINA YÖNELİK ŞİDDET ve EBE/HEMŞİRELERİN ŞİDDETİ ÖNLEMEDE ROLÜ

in: GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA DAHİLİ BİLİMLER II, TURAN Hamdiye, KURTULUŞ Şerif , BUCAK Feray, Editor, Iksad Publications, Kütahya, pp.19-41, 2021

KADIN SAĞLIĞINA DOĞURGANLIĞIN ETKİSİ

in: SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE UYGULAMALARA BAKIŞ, Sümeyye ALTIPARMAK, Ayşe Nur YILMAZ, Editor, iksad publishing house, Ankara, pp.3-27, 2021