Publications & Works

Articles Published in Other Journals

An Awareness-Raising Study on Cervical Cancer: Use of HealthBelief Model as a Guide

Journal of Current Researches on Health Sector, vol.8, pp.79-92, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Öğrencilerin Cinsel Sağlığını Değerlendirmeye İlişkin Tutum ve İnançları

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, vol.1, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Simülasyonun Normal Doğum Becerilerine ve Öz-Yeterlilik Düzeylerine Etkisi

Journal of Current Researches on Health Sector, vol.7, pp.41-52, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Doğumda Aramoterapi ve Masaj

Türkiye Klinikleri Doğum- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

An Examination of the Opinions of the University StudentsAbout Feminism and Gender Roles

Journal of Higher Education and Science, vol.6, pp.317-325, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Gebelik ve Cinsellik

Turkiye Klinikleri Journal of Obstetric-Women's Health and Diseases Nursing, vol.2, pp.28-34, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Gençlerin Cinsel Saglık Konusunda BilgiDüzeylerini Artırıcı Bir Müdahale Akran Egitimi Projesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.156-162, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Endometriozis İlişkili Ağrının Yönetimi ve Ağrının Yönetiminde Hemşirenin Rolü

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.804-814, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ebelik Öğretiminde Kavram Haritaları: Karma Yöntem Araştırması

2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Eskişehir, Turkey, 19 May 2022

Üniversite Öğrencilerinin Doğum Korkusu Düzeylerinin İncelenmesi.

5. Uluslararası ve 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 May 2018

KOLCABA’NIN KONFOR KURAMI’NA GÖRE YAPILANDIRILMIŞ DOĞUMUDESTEKLEYİCİ HEMŞİRELİK BAKIMI

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 October 2018

KONFOR DAVRANIŞLARI KONTROL LİSTESİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİKGÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 October 2018

Determination of level of childbirth fear in primipara pregnant women

XXVI European Congress Perinatal Medicine, 5 - 08 September 2018 Sustainable Development

Öğrencilerin Cinsel Sağlığını Değerlendirmeye İlişkin Tutum ve İnançları

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018

Doğum Ağreısı ile Başetmede aromaterapinin kullanılması: Olgu Sunumu

2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 1 - 03 December 2017

A Woman Rebelling Against Life: Frida Kahlo.

1. Uluıslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 13 - 14 October 2017

Şiddetin Farklı Bir Boyutu: Flört Şiddeti.

3.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 April 2017

GEBELİK DOĞUM ve DOĞUM SONU DÖNEMDE AROMATERAPİ

Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 November 2015

DETERMINING THE AWARENESS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT HUMAN PAPILLOMA VIRUS HPV VACCINE

MASCC/ISOO 2015 International Symposium on Supportive Care in Cancer, Cophenhagen, Denmark, 25 - 27 June 2015, vol.23, pp.388 Sustainable Development

Books & Book Chapters

GENÇLERDE CİNSEL SAĞLIK/ ÜREME SAĞLIĞI VE EĞİTİMİN ÖNEMİ

in: GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, KAYAARSLAN Sadiye, Editor, Iksad Publications, Kütahya, pp.97-134, 2021

KADIN SAĞLIĞINA DOĞURGANLIĞIN ETKİSİ

in: SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE UYGULAMALARA BAKIŞ, Sümeyye ALTIPARMAK, Ayşe Nur YILMAZ, Editor, iksad publishing house, Ankara, pp.3-27, 2021

AROMATERAPİ ve DOĞUMDA KULLANIMI

in: GÜNCEL HEMŞIRELIK ÇALIŞMALARI II, Fatma ETI ASLAN, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.129-144, 2021

KURAMLAR EKSENİNDE FLÖRT ŞİDDETİ VE OKUL SOSYAL HİZMETİ İÇİN ÖNERİLER

in: GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Sadiye KAYAARSLAN, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.59-96, 2021

COVİD 19 PANDEMİSİNİN AİLE İÇİ ŞİDDET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

in: GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA DAHİLİ BİLİMLER II, Hamdiye TURAN, Şerif KURTULUŞ & Feray BUCAK, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.43-59, 2021

KADINA YÖNELİK ŞİDDET ve EBE/HEMŞİRELERİN ŞİDDETİ ÖNLEMEDE ROLÜ

in: GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA DAHİLİ BİLİMLER II, TURAN Hamdiye, KURTULUŞ Şerif , BUCAK Feray, Editor, Iksad Publications, Kütahya, pp.19-41, 2021