Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2009 - 2013 Araştırma Görevlisi

    Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü