Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Ekim 2017 Sözel bildiri 3.'lük ödülü/Ataksik Serebral palsili çocuklarda gövde kontrolü ile fonksiyonellik arasi ilişkinin değerlendirilmesi

    Çocuk Fizyoterapistleri Derneği

  • Nisan 2011 Araştırma ödülü /Türkiye’de Özel Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Aileler İçin Eğitimin Etkileri: Bir Ulusal Proje Çalışması

    Gelişimsel Pediatri Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 134

h-indeksi (WOS): 4