Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Environmentalist Approach and AttitudesTowards Green Advertising

International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER), cilt.8, ss.1099-1108, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE STATISTICAL ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE SATISFACTION OF DUMLUPINAR UNIVERSITY’S STUDENTS

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.0, ss.91-101, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STORE ATMOSPHERE AND HEDONIC CONSUMPTION A PRACTICE IN SERA KUTAHYA SHOPPING CENTER

International Scientific Symposium “Economics, Business & Finance, 7 - 11 Temmuz 2015

EVALUATION OF THE EXCHANGE PROGRAMS BY USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

International Symposium of the Analytic Hierarchy Process, Washington, 29 Haziran - 02 Temmuz 2015

ÇEVRECİ YAKLAŞIM VE TÜKETİCİLERİN YEŞİL REKLAMLARA KARŞI TUTUMLARI

UPK-2015 - 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2015, cilt.1

Innovative Approaches to Increase the Regional Competitiveness in Nuts 2 Regions of Turkey in the Perspective of Regional Policy Changes

5th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2012, 1 - 02 Haziran 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Pazarlamada Veri Madenciliği

Yeni Nesil Pazarlama Yaklaşımları - Vaka Analizleri İle, Aysun Kahraman, Esra Güven, Editör, Gazi Kitabevi, ss.373-385, 2019