Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kemik Gelişimi Tamamlanmamış Hastada Kök Örtümü Tekniği Ile Alveoler Kretin Korunması

İzmir Dişhekimleri Odası 27. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.362-363

Maksiller Kanin Ototransplantasyonu: Bir Olgu Sunumu

AÇBİD 14th International Online Congress, Ankara, Turkey, 7 - 09 May 2021, pp.248-249

ON1 ABUTMENT KONSEPTİ: ÖN SONUÇLAR

4th International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, pp.607

On1 Abutment Konsepti: Ön Sonuçlar

4th International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021

FARKLI DENTAL PORSELEN SİSTEMLERİNİN RENK DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

EDAD Dijital 24. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, Turkey, 23 - 25 October 2020, pp.90-91

Vida-Destekli ve Simante Abutment Uygulamalarının Klinik ve Radyografik Olarak Karşılaştırılması

Türk Oral İmplantoloji Derneği 31. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 11 January 2020, pp.53

İmplant Destekli Overdenture Hastalarında Oral Hijyen ve Periodontal Durum Değerlendirmesi

24. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, DALAMAN, Turkey, 31 October - 03 November 2019

Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastada İmplant Destekli Overdenture Tedavisi: Vaka Sunumu

24. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, DALAMAN, Turkey, 31 October - 03 November 2019

Maksiller Lateral Dişlerin İmmediat İmplantasyon ve Yüklemesi: Bir Vaka Raporu

26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.342-343

İki farklı platforma sahip TiUnite yüzey dental implantların uzun dönem klinik ve radyografik bulgularının değerlendirilmesi

Türk Periodontoloji Derneği 49. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 28. Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 September 2019

Treatment of maxillary midline diastema using Y-TZP ceramics

Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.586

Books & Book Chapters

DİYABET VE DİŞHEKİMLİĞİ

in: Diyabete Multidisipliner Yaklaşım, Filiz Özyiğit, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.123-148, 2020 Sustainable Development

Bölüm 23 Hipertansiyon ve DişHekimliği

in: Hipertansiyona Multidisipliner Yaklaşım, filiz özyiğit, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.245-256, 2020