Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Outcomes of visual tooth shade selection performed by operators with different experience

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, vol.31, no.5, pp.500-507, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Factors Affecting The Visual Tooth Shade Selection: A Review

Dental and Medical Journal - Review, vol.2, no.3, pp.76-83, 2020 (Other Refereed National Journals)

ADHESIVE SYSTEM AFFECTS REPAIR BOND STRENGTH OF RESIN COMPOSITE

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, vol.51, no.3, pp.25-31, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diş Hekimliğinde Mesleki Deneyimin Dişlerde Renk Değişimine Etkisinin Değerlendirilmesi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 30 November - 02 December 2018

Estetik problem oluşturan demineralize alanların çürük infiltrant ile tedavisi: Bir olgu sunumu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 03 December 2017

Single-Tooth Replacement Using Fiber-Reinforced Composite Bridge in a Young Patient

105th FDI World Dental Congress, Madrid, Spain, 29 August - 01 September 2017

İleri Derecede Aşınmış Dişlerde Vertikal Boyutun ve Estetiğin Sağlanması

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27 - 28 October 2016

Books & Book Chapters

Rezin İnfiltrasyon Tekniği

in: Güncel Endodonti ve Restoratif Çalışmaları, Oğuz Yoldaş, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.89-101, 2020