Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Outcomes of visual tooth shade selection performed by operators with different experience

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, cilt.31, sa.5, ss.500-507, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Factors Affecting The Visual Tooth Shade Selection: A Review

Dental and Medical Journal - Review, cilt.2, sa.3, ss.76-83, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ADHESIVE SYSTEM AFFECTS REPAIR BOND STRENGTH OF RESIN COMPOSITE

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.51, sa.3, ss.25-31, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diş Hekimliğinde Mesleki Deneyimin Dişlerde Renk Değişimine Etkisinin Değerlendirilmesi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 30 Kasım - 02 Aralık 2018

Estetik problem oluşturan demineralize alanların çürük infiltrant ile tedavisi: Bir olgu sunumu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017

Single-Tooth Replacement Using Fiber-Reinforced Composite Bridge in a Young Patient

105th FDI World Dental Congress, Madrid, İspanya, 29 Ağustos - 01 Eylül 2017

İleri Derecede Aşınmış Dişlerde Vertikal Boyutun ve Estetiğin Sağlanması

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27 - 28 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Rezin İnfiltrasyon Tekniği

Güncel Endodonti ve Restoratif Çalışmaları, Oğuz Yoldaş, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.89-101, 2020