Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Intradermal sterile water injection for acute renal colic pain

American Journal Of Emergency Medicine, cilt.06, ss.40, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Clinical significance of renal cortical thickness in patients with chronic kidney disease.

Ultrasonography (Seoul, Korea), cilt.37, ss.50-54, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Circumcision and its potential effects on children’s mental health state

Revista Internacional de Andrologia, cilt.15, ss.127-134, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of ukrain on ischemia/reperfusion-induced kidney injury in rats.

The Journal of surgical research, cilt.202, ss.267-75, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The short- and long-term effectiveness of transcatheter arterial embolization in patients with intractable hematuria.

Diagnostic and interventional imaging, cilt.97, ss.197-201, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Laparoscopic Ureterolithotomy.

JSLS : Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, cilt.20, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Frequency of Lower Urinary Tract Symptoms and Effects on Quality of Life in Women with Rheumatoid Arthritis

Türkiye Fiziksel Tip Ve Rehabilitasyon Dergisi-Turkish Journal Of Physical Medicine And Rehabilitation, cilt.61, ss.99-105, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Laparoendoscopic single-site versus conventional transperitoneal laparoscopic pyeloplasty: a prospective randomized study.

International journal of urology : official journal of the Japanese Urological Association, cilt.20, ss.1112-7, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does stone dimension affect the effectiveness of ureteroscopic lithotripsy in distal ureteral stones?

International urology and nephrology, cilt.40, ss.269-75, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Do microdeletions in the AZF region of the Y chromosome accompany cryptorchidism in Turkish children?

International urology and nephrology, cilt.40, ss.577-81, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Manganese superoxide dismutase (Mn-SOD) gene polymorphisms in urolithiasis.

Urological research, cilt.35, ss.219-24, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Primer Mesane Lenfoması: Olgu Sunumu

The New Journal of Urology, cilt.15, ss.51-55, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Primary Small Cell Neuroendocrine Carcinoma of The Urinary Bladder: A Rare Case and A Review of The Literature

Journal of Reconstructive Urology, cilt.9, ss.105-109, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Üretra Darlıkları

Journal of Reconstructive Urology, cilt.9, ss.57-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radyofrekans Ablasyon Yapılan Soliter Böbrekteki Renal Hücreli Karsinomun Nadir Metastazı

J Reconstr Urol, cilt.9, ss.68-72, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Rare Complication After Percutaneous Nephrolithotomy: A Case Report

Abant Medical Journal, cilt.8, ss.97-100, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

No-cable and smartphone/tablet: A functional laparoscopic training box “Fu-Lap T-Box”

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, cilt.44, ss.428-431, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

40 yaş altı mesane tümörlerinde orta dönem takip sonuçlarımız

Yeni Üroloji Dergisi, cilt.13, ss.20-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahi tedavi uyguladığımız mini-insidentaloma serimiz

Yeni Üroloji Dergisi, cilt.11, ss.22-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predictive role of hematologic parameters in testicular torsion

KOREAN JOURNAL OF UROLOGY, cilt.56, ss.324-329, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

isolated right varicocele with saphenofemoral incompetence: Case Report

Abant Medical Journal, cilt.4, ss.295-296, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Massive inguinoscrotal bladder hernia causing hydronephrosis Two cases

INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY CASE REPORTS, cilt.12, ss.146-150, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Chondroid Syringoma of the Scrotum with Mix InflammatoryInfiltration

Annals of Clinical Pathology, cilt.2, ss.1024-1028, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radical perineal prostatectomy: Our initial experience

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, cilt.40, ss.89-92, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Brucellosis epididymo-orchitis: A case report and review of the literature

European Journal of Medical Sciences, cilt.1, ss.26-29, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paraüretral Leiyomyoma: Olgu Sunumu

International Journal of Basic and Clinical Medicine, cilt.2, ss.50-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Masturbasyon Amacıyla Üretraya İlerletilen Lehim Telinin MesaneyeMigrasyonu

Int J Basic Clin Med, cilt.2, ss.46-49, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sexual dysfunction in women with rheumatoid arthritis

Medicinski Glasnik, cilt.10, ss.327-331, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Conventional monopolar transurethral resection of prostate in patients with large prostate 80 grams

Central European Journal of Urology, cilt.66, ss.303-308, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

İnguinal herni tamirinden sonra gelişen iskemik orşite bağlı orşiektomi

Bakırköy Tıp Dergisi, cilt.6, ss.148-150, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Olgu Sunumu: ParatestikülerRabdomiyosarkom

Bakırköy Tıp Dergisi, cilt.6, ss.181-184, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Protective effect of pyrrolidine dithiocarbamate on kidney tissue instreptozotocin-induced diabetic rats

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, cilt.36, ss.167-175, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Nadir görülen bir testis tümörü; karsinoid tümör: Olgu sunumu

Bakırköy Tıp Dergisi, cilt.3, ss.154-155, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parkinson Hastalarında Cinsel İşlev Bozukluğu

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ, cilt.33, ss.36-39, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Böbrek Yaralanması olan Hastalarda Klinik Yaklaşımımız.

Bakırköy Tıp Dergisi, cilt.2, ss.97-100, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ORAL BUKKAL MUKOZA GREFTLİ ÜRETROPLASTİ SONUÇLAIMIZ

6. ULUSAL FONKSİYONEL ÜROLOJİ VE KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019

DİRENÇLİ AŞIRI AKTİF MESANELİ HASTALARDA İNTRAVEZİKAL BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMASI SONUÇLARIMIZ

6. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019

Kütahya İlinde Evde Sağlık Hizmetlerinde Görülen Ürolojik Problemler

17.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

İlk 51 Vakalık Laparoskopik Deneyimlerimiz

27.Uluslararası katılımlı Üroloji Kongresi, KIBRIS-BAFRA, 26 - 29 Ekim 2018

Renal iskemi-reperfüzyon hasarında Trimetazidin’in microRNA, apoptosis ve oksidatif stres üzerine etkisi

35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018, cilt.27, ss.10

renaRenal İskemi Reperfüzyon hasarında trimetazidinin micro rna, apoptozis,ve oksidatif stres üzerine etkisi

35. ulusal nefroloji hipertansiyon, diyaliz, transplantasyon kongresi, Türkiye, 03 Ekim 2019 - 07 Ekim 2018

Minimal Invasive Treatment with Microwave-RF Ablation in Renal Tumors

Eurasian Uro-Oncology Congress, TİFLİS, Gürcistan, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018

Endovascular Treatment in Giant Renal Angiomyolipomas

Eurasian Uro-oncology Congress, Gürcistan, 27 Haziran - 01 Temmuz 2018

One Shot Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu Deneyimlerimiz

5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2017

Dev anjiomyolipoma ve endovasküler tedavisi

37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2016, ss.415

Perkütan Nefroltotomde Üç Farklı Dilatasyon Metodunun Karşılaştırılması

INTERNATIONAL PROSTATE FORUM, 25. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, Girne, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2016

No cable and smartphone tablet a functonal laparoscopctranng box FuLap T Box

25.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, 14. ULUSLARARASI PROSTAT FORUMU, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2016

Chondroid Syringoma of the Scrotum with Mix Inflammatory Infiltration.

1st International UroAnatomy Congress, 14 Mayıs 2013 - 16 Mayıs 2016

Prostat Biyopsi Sonuçları HGPIN ve ASAP Olarak Saptanan Hastalardaki Rebiyopsi Sonuçlarımız.

Avrasya Üroonkoloji Bahar Kongresi Prostat Kanseri ve BPH, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016

Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Antibiyotik Profilaksisinin Akut Prostatit Gelişimini Önlemedeki Etkinliği.

Avrasya Üroonkoloji Bahar Kongresi Prostat Kanseri ve BPH, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016

Mesanenin Küçük Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu.

12. Üroonkoloji Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2015, ss.173

Neurofibroma with atypical feature- A rare scrotal mass

10. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Türkiye, 15 Mayıs 2014 - 18 Mayıs 2015, ss.152-153

TURP Sonrası Gelişen Üretral Darlıkların Risk Analizi.

11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.232

Nadir Bir Olgu: Retrokaval Üreter (Sirkumkaval Üreter)

35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 11 - 16 Kasım 2014

Tramvatik nöroma: 2 olgu sunumu.

28. Türk nöroşirürji derneği bilimsel kongre, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

Prostatın Primer Transizyonel Hücreli karsinomu

11. Üroonkoloji Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013, ss.269-270

2 olgu nedeni ile ürogenital leomyom

11. Üroonkoloji Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

A Rare neoplasm in a male patient: Bladder Leiomyoma.

1st International UroAnatomy Congress, 14 - 16 Mayıs 2013

Postraumatic ventral urethral fistula.

3rd Meeting of the EAU Section of Genito-Urinary Reconstructive Surgeons (ESGURS), 14 - 15 Aralık 2012

Kronik Böbrek Hastalığı İzleminde Ultrasonografinin Yeri

33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

2008 Verilerinin Analizi 2: Ülkemizde Üriner Sistem Taş Hastalığı Tedavisinde ESWL

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üroteknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009, ss.157

Laparoskopik Retroperitoneal Kitle Eksizyonu

20. Ulusal Üroloji Kongresi, Türkiye, 1 - 06 Kasım 2008

A pilot study for searching androgen receptor mutations in Turkish male pseudohermaphrodites with clinical diagnosis of androgen insensitivity syndrome.

47th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), 20 - 23 Ağustos 2008, cilt.70, ss.224-256

Comparison of Diclofenac Sodyum and Intracutane Steril Water Injection in Renal Colic. A Randimised Trial

20th Congress of the European Association of Urology, İstanbul, Türkiye, 16 - 19 Mart 2005, cilt.4, ss.26

Kitap & Kitap Bölümleri

Yanlış Tarafta Fıtık Ameliyatı

Tıp Hukuku Vaka Okumaları, Prof.Dr. Ali İhsan Taşcı, Editör, TÜD/TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ YAYINI, İstanbul, ss.134-138, 2017

Multikistik Displazik Böbrek Hastalığı

Böbreğin Konjenital Anomalileri ve Cerrahi Tedavisi, Bülent Altınoluk, Editör, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, ss.115-121, 2015

Çocuklarda Laparoskopik Üreterolitotomi

Üriner Sistem Taş Hastalığının Tedavisi, Prof Dr Turhan Çaşkurlu, Editör, TÜD/TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ YAYIN NO:1, NOBEL YAYINCILIK, İstanbul, ss.447-452, 2015

Laparoscopic Ureteral Reimplant Surgery to Correct Reflux Disease

Robotic and Laparoscopic Reconstructive Surgery in Children and Adults, Ost,Michael C., Editör, Humana Press, Inc. , New-York, ss.185-197, 2011 Creative Commons License