Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is Parenteral Levothyroxine Therapy Safe in Intractable Hypothyroidism?

JOURNAL OF THE NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION, cilt.110, sa.3, ss.245-249, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

THYROID HEMIAGENESIS ASSOCIATED WITH GRAVES' DISEASE: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE

ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST, cilt.13, sa.3, ss.342-348, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Role of Vitamin D in Intima Media Thickness in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus

JOURNAL OF THE NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION, cilt.109, sa.1, ss.14-20, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Relation between carotid intima media thickness and vitamin D in hypertension

BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, cilt.28, sa.2, ss.695-700, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A novel truncating AIP mutation, p.W279*, in a familial isolated pituitary adenoma (FIPA) kindred

HORMONES-INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.15, sa.3, ss.441-444, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effect of Exercise on ADMA Level in Type 2 Diabetes Mellitus

BALKAN MEDICAL JOURNAL, cilt.29, sa.1, ss.62-67, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Effect of obesity on TAFI in postmenopausal period

OBESITY RESEARCH & CLINICAL PRACTICE, cilt.4, sa.4, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Soluble endothelial protein C receptor level in obesity

OBESITY AND METABOLISM-MILAN, cilt.5, ss.134-138, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Frequency Of Thyroid Diseases in Type 2 Diabetic Patients

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.26, sa.2, ss.141-144, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Migraine in Metabolic Syndrome

NEUROLOGIST, cilt.15, sa.2, ss.55-58, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Subacute thyroiditis following treatment for Cushing syndrome

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.24, sa.3, ss.235-239, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Safety of biopsy in liver hemangiomas.

The Turkish journal of gastroenterology : the official journal of Turkish Society of Gastroenterology, cilt.16, ss.220-3, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Etiological role of brucellosis in autoimmune hepatitis

WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.11, sa.14, ss.2200-2202, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Relationship between retinopathy and cirrhosis

WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.11, sa.14, ss.2193-2196, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Rare Complication of Diffuse Malignant Peritoneal Mesothelioma: Spontaneous Ileal Perforation

INDIAN JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY, cilt.10, sa.3, ss.465-469, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Adrenal ve Otoimmünite

Türkiye Klinikleri İmmünoloji Allerji Özel Dergisi, cilt.11, ss.29-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is group diabetes education effective on hemoglobin A1c level

The European Research Journal, cilt.4, ss.193-198, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Coexistence of insulin inducedacanthosis and lipoatrophy in a patientwith type 1 DM

Diabetes Management, cilt.7, ss.363-366, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneydoğu Bölgesinde Erişkinlerde D Vitamini Eksikliği

Osmangazi Tıp Dergisi, cilt.39, ss.13-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eksenatid Tedavisinde Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ve Kalsitonin Yıkamanın Yeri

Osmangazi Tıp Dergisi, cilt.39, ss.40-44, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Endokrinoloji Pratiğinde Serebral Kalsifikasyon

Osmangazi Tıp Dergisi, cilt.39, ss.21-25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bullous Pemphigoid Induced by Vildagliptin

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.20, sa.4, ss.140-143, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diyabetik Olgularda Hemodiyaliz

Türkiye Klinikleri Nefroloji Özel Dergisi, cilt.9, ss.60-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An unusual case in endocrinology practice: Suture granuloma

Endocrine Regulations, cilt.50, sa.3, ss.145-147, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

A Case of Hypokalemia with Synthetic Cannabinoid Use

Medicine Science, cilt.3, ss.1713-1718, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fatal lactic acidosis due to metformin

EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.9, ss.112, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tip 2 diyabetes mellitusta insülin tedavisi

Diabete bilimi, cilt.6, ss.72-76, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetes mellitusta karpal tünel sendromunu etkileyen faktörler

Endokrinolojide yönelişler, cilt.17, ss.5-8, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spontaneous Cure of an Apoplectic Somatotropinoma in the Setting of Coronary Angiography

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.12, ss.35-38, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetes mellitusta otoimmün hepatit belirteçleri

İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.45, ss.160-163, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğuştan adrenal hiperplazi

Sendrom Aktüel Tıp Dergisi, cilt.19, ss.69-73, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metastatik adenokarsinomada pseudo-gaucher hücreleri

Genel Tıp Dergisi, cilt.17, ss.115-118, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of cefotaxime and ofloxacin in treatment of spontaneous bacterial peritonitis.

Turkish Journal Of Gastroenterology, cilt.15, ss.34-8, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Ülseratif kolitte piyoderma gangrenosum ve psöriasis

Güncel gastroenteroloji dergisi, cilt.7, ss.233-237, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

B-Cell Lymphoma Presenting with Extensive Cutaneous Involvement.

Turkish Journal Of Hematology, cilt.20, ss.241-5, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DRUG USAGE ACCORDING TO RENAL FUNCTION IN DIABETES MELLITUS (Diyabette Renal Fonksiyonlara Göre İlaç Kullanımı)

5. İlaç ve Tedavi Kongresi 1. Uluslararası İlaç ve Tedavi Kongresi, Bafra, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 Ekim 2019, ss.329-333

cHangE In InTIMa MEDIa THIcKnESS oF caRoTIDaRTERy oF PaTIEnTS WITH TyPE 1 DIaBETESMEllITuS

41. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VEMETABOLİZMA HASTALIKLARIKONGRESİ, Antalya, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2019

Tip 1 diabetes mellitus tanılı hastalardainsülin direnci ve karotid arter intima medyakalınlığının değerlendirilmesi

41. 27 NİSAN - 1 MAYIS 2019REGNUM CARYA KONGRE MERKEZİANTALYATÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VEMETABOLİZMA HASTALIKLARIKONGRESİ, Antalya, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2019, ss.118-119

DAPAGLIFLOZINE BAĞLI DIABETIK KETOASIDOZ OLGUSU

4. İlaç ve Tedavi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 19 - 23 Eylül 2018, ss.283

SUBAKUT TIROIDITLI 32 OLGUNUN DEĞERLENDIRILMESI

4. İlaç ve TedaviKongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 19 - 23 Eylül 2018, ss.300

DENOSUMAB TEDAVISI KALSIYUM DÜZEYLERINE ETKILIMIDIR?

4. İlaç ve TedaviKongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 19 - 23 Eylül 2018, ss.284-285

THYROID DISEASES IN ELDERLY TURKISHPATIENTS

41st Annual Meeting of the ETA, New Castle upon Tyne, İngiltere, 15 Ağustos - 18 Eylül 2018, cilt.7, ss.73-74 Creative Commons License identifier

Assessing Efficacy of Diabetes School by Diabetes Knowledge Scale in Turkey

78th Scientific Sessions of the American-Diabetes-Association, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 26 Haziran 2018, cilt.67 identifier

Diabetes mellitus tanılı yaşlı hastalarada antidiabetik tedavide reçeteleme alışkanlıkları

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 1.İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2018

Michigan diyabet bilgi anketi kullanılarak diyabet okulu etkinliğinin değerlendirilmesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 1.İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2018

What is the best time for thyroglobulin measurement after rhTSH administration?

40th Turkish Congress of Endocrinology and Metabolic Disorders, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, cilt.22

Oncocytic neoplasms: rare adrenocortical tumors, a report of 11 patients

40th Turkish Congress of Endocrinology and Metabolism, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, cilt.22

Retrospective analysis of patients with hypoparathyroidism

40th Turkish Congress of Endocrinology and Metabolism, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, cilt.22, ss.45 Creative Commons License

Asırlık (centenarian) hastalarda tiroid hastalıkları

Aydın multidisipliner endokrin günleri, Aydın, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.30

Haemogram parameters in patients with type 1 diabetes mellitus

IDF congress, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri, 4 - 08 Aralık 2017, cilt.1

Grup diyabet eğitimi Hemoglobin A1c üzerine etkili midir?

GAP-DİAB Türkiye diyabet vakfı diyabet güz kursu, Malatya, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2017, ss.4

Neutrophil lymphocyte ratio in 6 month teriparatide therapy ofosteoporosis

19th European congress of endocrinology, Lizbon, Portekiz, 20 - 23 Mayıs 2017, cilt.49

TİP 1 DİABETES MELLİTUSLUHASTALARDA HEMOGRAM İNDEKSLERİ

39.TÜRKİYEENDOKRİNOLOJİ VEMETABOLİZMAHASTALIKLARIKONGRESİ, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017, cilt.1, ss.183-184

İnsülin kullanımına bağlı lokal akantoz ve lipoatrofi olgusu

53. Ulusal diyabet kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 19 - 23 Nisan 2017, ss.374

Parathormone Measurement in Wash-out of Fnab Aspirates for Localization of Primary Hyperparathyroidism

The endocrine society’s 99th annual meeting and expo, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Nisan 2017, cilt.38

Effect of short term GLP-1 modifying therapy on intima mediathickness

18th European Congress of Endocrinology, Munich, Almanya, 28 - 31 Mayıs 2016, cilt.41

An unusual case in endocrinology practice: suture granuloma

18th European Congress of Endocrinology, Munich, Almanya, 28 - 31 Mayıs 2016, cilt.41

PREOPERATİF PARATİROİDLOKALİZASYONUNDA PARATHORMONYIKAMASI

38.TÜRKİYEENDOKRİNOLOJİ VEMETABOLİZMAHASTALIKLARIKONGRESİ, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Tip 1 diyabette D vitamininin karotis intima medya kalınlığı üzerine etkisi

52. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2016, cilt.1, ss.306-307

Modifiye Morisky Skoru ile Hiperlipidemi Kontrolü İlişkisi

5. INTERNATIONAL CONGRESS OF TRAKYA FAMILY MEDICINE, Edirne, Türkiye, 16 - 20 Mart 2016, cilt.5, ss.19

Bullous pemphigoid induced by vildagliptin

17th European Congress of Endocrinology, Dublin, İrlanda, 16 - 20 Mayıs 2015, cilt.37 identifier identifier

A case of unilateral Graves’ disease

17th European Congress of Endocrinology, Dublin, İrlanda, 16 - 20 Mayıs 2015, cilt.37

Vaccination status and factors affecting vaccination among diabetics

17th European Congress ofEndocrinology, Dublin, İrlanda, 16 - 20 Mayıs 2015, cilt.37

Efficacy of sitagliptin added on to intensive insulin therapy in type 2 diabetic patients

17th European Congress of Endocrinology, Dublin, İrlanda, 16 - 20 Mayıs 2015, cilt.37

Role of Vitamin D in Intima Media Thickness in Type 1 Diabetics

Endocrine Society’s 97th Annual Meeting and Expo, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Mart 2015, cilt.36

Sentetik kanabinoid kullanımı ile ilişkili hipokalemi vakası

31. ulusal nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2014, cilt.23, ss.140

Fnab and calcitonin wash-out during exenatide therapy

16th European Congress ofEndocrinology, Wroclaw, Polonya, 3 - 07 Mayıs 2014, cilt.35

Relation between carotid intima media thickness and vitamin D in hypertension

15th European Congressof Endocrinology, Copenhagen, Danimarka, 27 Nisan 2013 - 01 Mayıs 2015, cilt.32

Eksenatid tedavisinde TİAB ve kalsitonin yıkama

5. Türkiye tiroid hastalıkları kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2012, ss.41-42

Diyarbakır ilinde D vitamini eksikliği

32.Türkiye endokrinoloji ve metabolik hastalıkları kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2010, ss.136-137

Diyabet tanısı alan hastalarda hemoglobin A1c düzeyleri

46. Ulusal diyabet kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Mayıs 2010, ss.132

IS THERE ANY EFFECT OF OBESITY ON THROMBIN ACTIVATABLE FIBRINOLYSIS INHIBITOR LEVELS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN

XXII CongressThe International Society onThrombosis and Haemostasis, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 16 Temmuz 2009, cilt.7, ss.347

SOLUBLE ENDOTHELIAL PROTEIN C RECEPTOR AND HIGH SENSITIVE CRP LEVELS IN OBESITY

XXII CongressThe International Society onThrombosis and Haemostasis, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 16 Temmuz 2009, cilt.7, ss.346

Ötiroid kişilerde bazal enerji tüketimi

31. Türkiye endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2008, ss.29

Subklinik hipotiroidili hastalarda bazal enerji tüketimi

3. Türkiye tiroid hastalıkları kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2008, ss.35

Tip 2 DM’li hastalarda tiroid hastalığı

3. Türkiye tiroid hastalıkları kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2008, ss.35

Diyabetes mellitusta karpal tünel sendromunu etkileyen faktörler

30. Türkiye endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Ekim 2007, ss.142

Diyabetik ayak gelişiminde elektrofizyolojik risk faktörü: posterior tibial sinir ileti bozukluğu

30. Türkiye endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Ekim 2007, ss.151