Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Gazi University, Instıtute Of Health Scıences, Department Of Perıodontology, Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Dentıstry, Department Of Clınıcal Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Peri-implantitisin rejeneratif tedavisinde kullanılan iki farklı kemik greftinin klinik ve radyolojik olarak karşılaştırılması

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji Anabilim Dalı