Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Periodontitis ile Diyabet Arasındaki İlişkisinin Lens Otofloresans Testi ile Non-İnvaziv Değerlendirilmesi

Türk Periodontoloji Derneği 52. Bilimsel Kongresini ve 30. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 23 September 2023, pp.304-305

Yapay Zeka ile Panoramik Radyografiler Üzerinden Periodontal Hastalık Evrelendirmesi

Türk Periodontoloji Derneği 52. Bilimsel Kongresini ve 30. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 23 September 2023, pp.226-227

Krestal ve Subkrestal Yerleştirilen İmplantlarda Suprakrestal Doku Yüksekliğinin Marjinal Kemik Seviyesi Değişimine Etkisi

Türk Periodontoloji Derneği 52. Bilimsel Kongresini ve 30. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 23 September 2023, pp.81-88

Impact of Restoration Margin-Alveolar Crest Distance on Marginal Bone Loss Around Dental Implants: A Retrospective Study

Türk Periodontoloji Derneği 52. Bilimsel Kongresini ve 30. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 23 September 2023, pp.153-154 Creative Commons License

 The effect of vertical mucosal height on marginal bone loss in implants placed at different levels

European Association for Osseointegration (EAO) Congress 2022, Geneve, Switzerland, 29 September - 01 October 2022, pp.205-206

Comparison of two different implant surfaces on osteoblastic differentiation with 3D cell culture

European Association for Osseointegration (EAO) Congress 2022, Geneve, Switzerland, 29 September - 01 October 2022, pp.87

İmplant ve Doğal Diş Çevresi Serbest Dişeti Grefti Uygulaması Sonrası Hasta Memnuniyetlerinin Karşılaştırılması

6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Turkey, 30 April - 01 May 2021

Alerjik Astım Hastasında Üst Ön Bölge Dişeti Büyümelerinin Cerrahi Periodontal Tedavisi

4th International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021

On1 Abutment Konsepti: Ön Sonuçlar

4th International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021

Youtube Videolarının Perıodontal Hastalıklar Hakkında Bilgi, Kapsam ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, BANDIRMA, Turkey, 22 - 25 February 2021

Vida-Destekli ve Simante Abutment Uygulamalarının Klinik ve Radyografik Olarak Karşılaştırılması

Türk Oral İmplantoloji Derneği 31. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 11 January 2020, pp.53

Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastada İmplant Destekli Overdenture Tedavisi: Vaka Sunumu

24. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, DALAMAN, Turkey, 31 October - 03 November 2019

İmplant Destekli Overdenture Hastalarında Oral Hijyen ve Periodontal Durum Değerlendirmesi

24. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, DALAMAN, Turkey, 31 October - 03 November 2019

Maksiller Lateral Dişlerin İmmediat İmplantasyon ve Yüklemesi: Bir Vaka Raporu

26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.342-343

İki farklı platforma sahip TiUnite yüzey dental implantların uzun dönem klinik ve radyografik bulgularının değerlendirilmesi

Türk Periodontoloji Derneği 49. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 28. Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 September 2019

Chemical Comparison of Different Graft Materials by Energy Dispersive X-Ray Spectrometry Technique

4th International Congress on Biomaterials and Biosensors, Muğla, Turkey, 12 - 18 May 2019

Diagnosis of von Willebrand Disease After Periodontal Surgery

Türk Periodontoloji Derneği 48. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27 Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018

Does previous surgical experiments of patientsaffect quality of life after free gingival graftsurgery? A pilot study

9th Conference of the European Federation of Periodontology, 20-23 June, 2018, RAI, Amsterdam, The Netherlands, 20 - 23 June 2018, vol.45, pp.228

The surface chemistry analysis of extracted dental implants due to peri-implant inflammation

9th Conference of the European Federation of Periodontology, Amsterdam, Netherlands, 20 - 23 June 2018

TRAVMA OLGULARININ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA TEDAVİSİ:İKİ OLGU SUNUMU

türk pedodonti derneği 24. bilimsel kongresi, Turkey, 19 - 22 October 2017

Farklı Gingival Biyotiplerin Serbest Dişeti Greftinin Boyutsal Stabilitesi Üzerine Etkisinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi

Türk Periodontoloji Derneği 47. Bilimsel Kongresi ve 26. sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017

Relationship between Gingival Phenotype and Delayed Eruption in Children

CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, viyana, Austria, 21 - 23 September 2017

As a regenerative approache for peri-implantitis defects: porous titanium graft.

91st IADR/AADR/CADR, General Session&Exhibiton, SEATTLE, United States Of America, 26 - 29 March 2013

Clinical and microbiological comparation of subcrestally and crestally placed implants

91st IADR/AADR/CADR, General Session&Exhibiton, SEATTLE, United States Of America, 26 - 29 March 2013

Clinical effects of platelet-rich fibrin: sinus floor augmentation

7th Conference of the European Federation of Periodontology, Europerio7, Vienna, Austria, 06 June 2012

Books & Book Chapters

Peri-implantitisin Cerrahi Olmayan Tedavisi

in: Diş Hekimliği Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler, Doç. Dr. Mehmet Gül, Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.377-398, 2023

İmplant-Abutment Bağlantısında Marjinal Kemik Kaybını Önlemek İçin Kullanılan Sistemler

in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler IV, Doç. Dr. Dilek ATİK, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.155-170, 2022

TİTANYUMLA HAZIRLANMIŞ TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN KULLANIM ALANLARI

in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler III, Doç. Dr. Dilek ATİK, Editor, Platanus Publishing, Duvar Kitabevi, Northern Lights Yayınları, IJOHSON, Ankara, pp.347-372, 2022 Creative Commons License

Peri-İmplant Yumuşak Doku Komponentlerinin Marjinal Kemik Kaybına Etkisi

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 1, Fulya köse,Serkan küçüktür,Bülent ışık, Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.139-154, 2022

DİŞETİ ÇEKİLMELERİNDE UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE BAŞARILARININ KÖK KAPAMA YÜZDESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar-I, Prof. Dr. Engin Şahna,Prof. Dr. Hasan Akgül, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.265-302, 2022

Seks Hormonlarının Periodonsiyuma Etkileri ve Polikistik Over Sendromu ile Periodontal Hastalık Arasındaki İlişki

in: Güncel Ağız Diş Çene Cerrahisi ve Periodontoloji Çalışmaları, Mehmet KÜRKÇÜ Servet KESİM, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.73-90, 2020

Dental implantların Yüzey Özellikleri ve Dekontaminasyon Teknikleri

in: Bilimsel Araştırmalar Kitabı- Diş Hekimliği, Prof. Dr. İlter Uzel, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.55-63, 2018

Peri-implantitis ile İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

in: Bilimsel Araştırmalar Kitabı- Diş Hekimliği, Prof. Dr. İlter Uzel, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.15-25, 2018

Metrics

Publication

90

Citation (WoS)

90

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

115

H-Index (Scopus)

7

Project

9

Thesis Advisory

3

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals