Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Patient perceptions and clinical efficacy of labial frenectomies using diode laser versus conventional techniques

JOURNAL OF STOMATOLOGY ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.119, sa.3, ss.182-186, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Comparison of Porous Titanium Granule and Xenograft in the Surgical Treatment of Peri-Implantitis: A Prospective Clinical Study

CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH, cilt.19, sa.2, ss.316-327, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vida-Destekli ve Simante Abutment Uygulamalarının Klinik ve Radyografik Olarak Karşılaştırılması

Türk Oral İmplantoloji Derneği 31. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2020, ss.53

Maksiller Lateral Dişlerin İmmediat İmplantasyon ve Yüklemesi: Bir Vaka Raporu

26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.342-343

Periodontal Cerrahi Sonrasında Von Willebrand Hastalığı Tanısının Konulması: Bir Olgu Sunumu

Türk Periodontoloji Derneği 48. Uluslararası Bilimsel Kongre ve 27. Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.63

Does previous surgical experiments of patientsaffect quality of life after free gingival graftsurgery? A pilot study

9th Conference of the European Federation of Periodontology, 20-23 June, 2018, RAI, Amsterdam, The Netherlands, 20 - 23 Haziran 2018, cilt.45, ss.228

TRAVMA OLGULARININ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA TEDAVİSİ:İKİ OLGU SUNUMU

türk pedodonti derneği 24. bilimsel kongresi, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

Farklı Gingival Biyotiplerin Serbest Dişeti Greftinin Boyutsal Stabilitesi Üzerine Etkisinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi

Türk Periodontoloji Derneği 47. Bilimsel Kongresi ve 26. sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

Periodontal yıkım ile beraber eksternal ve internal kök rezorbsiyonu gösteren dişlerin multidisipliner olarak tedavisi: vaka raporu.

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi - 26. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017, ss.156

Farklı gingival biyotiplerin serbest dişeti greftinin boyutsal stabilitesi üzerine etkisinin klinik olarak değerlendirilmesi

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi - 26. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

Relationship between Gingival Phenotype and Delayed Eruption in Children

CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, viyana, Avusturya, 21 - 23 Eylül 2017

Peri İmplant Ve Periodontal Dokuların Farklı Mukogingival Cerrahi Tekniklerle Tedavisi Vaka Raporu

46. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Seks Hormonlarının Periodonsiyuma Etkileri ve Polikistik Over Sendromu ile Periodontal Hastalık Arasındaki İlişki

Güncel Ağız Diş Çene Cerrahisi ve Periodontoloji Çalışmaları, Mehmet KÜRKÇÜ Servet KESİM, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.73-90, 2020