Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

An Investigation of Pediatric Nurses’ Oral Care Practices

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, vol.7, no.3, pp.179-184, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Çocuk Hastanesinde yatarak tedavi gören çocukları olan annelerin bakımında ıslak mendil kullanma durumlarının incelenmesi.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.91-100, 2014 (National Refreed University Journal)

ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING TOY PREFERENCE FOR CHILDREN OF ADULTS

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.4, pp.976-990, 2014 (National Refreed University Journal)

Tip 1 Diyabetli Adolesanların Sosyal Destek Düzeylerinin Belirlenmesi.

Dirim Tıp Gazetesi, vol.86, no.1, pp.13-19, 2011 (Other Refereed National Journals)

Annelerin Çocuk Sağlığına İlişkin Geleneksel Uygulamaları

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.17, no.3, pp.190-197, 2009 (National Refreed University Journal)

Investigation of the Fulfilment Levels of the Self-Care Skills of the Children with Cerebral Palsy and Affectional Factors

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.11, no.1, pp.17-26, 2007 (National Refreed University Journal)

Febril Konvülsiyon ve Hemşirelik Yaklaşımı.

Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.1, no.1, pp.55-58, 2002 (National Refreed University Journal)

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Demografik Ekonomik ve Pşikososyal Özelliklerinin İncelenmesi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.42-54, 2001 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sezaryen Doğumlarda Ten Tene Temasın Yenidoğanların Emme Yeterliliği ve Annelerin Emzirme Öz-Yeterliliğine Etkisinin İncelenmesi.

XV. Uluslararası Katılımlı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 June - 04 August 2021, pp.34

Okul Öncesi Çocuğu Olan Annelerin Yüksek Ateşe İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının İncelenmesi.

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, pp.1-2

Yenidoğanlarda Topuk Kanı Alma İşlemine Bağlı Oluşan Ağrıyı Azaltmaya Yönelik Uygulanan Non-Farmakolojik Yöntemlerin İncelenmesi.

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, pp.1-2

Adölesanlara Verilen Üreme Sağlığı Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi.

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi , Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017, pp.20

Annelerin Yüksek Ateşe İlişkin Bilgi ve Uygulamaları

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 15 - 18 November 2015

Pediatrik Onkoloji Hastalarında Planlı Ağız Bakımı Eğitiminin Oral Mukozit Derecesine Etkisinin incelenmesi.

Uluslararası katılımlı 4. Ulusal Pediatri hemşireliği Kongresi , Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013, pp.32

0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Koliği Gidermek İçin Başvurdukları Geleneksel Uygulamaların İncelenmesi.

6. Ege Pediatri ve 2. Pediatri Hemşireliği Günleri, Türk İngiliz Ortak Pediatri Toplantısı,, İzmir, Turkey, 2 - 05 May 2012, pp.2

Annelerin Tuvalet Eğitimine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi.

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.2

Islak Mendil Alırken Gözden Kaçan Unsur: Kimyasal İçerik.

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. , Bursa, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerin Başarı Durumları.

9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 03 April 2010, pp.407

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerin Uygulama Alanı Değerlendirme Sonuçları.

9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 03 April 2010, pp.117

Olgu Sunumu; Hirschsprunglu Bir Bebeğin Hemşirelik Bakımı

9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 03 April 2010, pp.267

Determination of Attitude About Toy Preference for The Children of Adults

1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Adana, Greece, 15 - 17 October 2009, pp.142

Determining Social Support Levels of Adolescents with Diabetes Type 1.

3rd Europaediatrics Congress 2008, İstanbul, Turkey, 14 - 17 June 2008, vol.97, no.459, pp.110

Examination of Mothers’ Attitudes Towards Traditional Practices Related to Infant Care

1st European Transcultural Nurses’ Association (ETNA) International Conference, İzmir, Turkey, 4 - 06 June 2008, pp.20

Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Şiddete Maruz Kalma Durumlarının Belirlenmesi.

1. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 23 June 2007, pp.61

7-18 Yaş Grubu Serebral Palsili Çocukların Öz Bakımlarını Gerçekleştirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi.

50. Milli Pediatri Kongresi Fin-Türk Pediatri Günleri Kapsamında 6. Milli Çocuk Hemşirelik Kongresi , Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2006, pp.25

Books & Book Chapters

Isırma ve Sokmalar

in: Çocuk Acil Hemşireliği, Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU,Doç.Dr. Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.565-576, 2021

Toksikolojik Aciller

in: Çocuk Acil Hemşireliği, Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU,Doç.Dr. Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.577-604, 2021

COVID-19 ve Çocukluk Dönemi Aşıları

in: Covid-19 Pandemisinde Hemşirelik Yaklaşımları, Prof.Dr. Selmin ŞENOL, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.249-265, 2020

Emzirmeyi desteklemede ellerin kullanımı: Manuel terapi.

in: Anne sütü alan bebeklerde emme becerilerini destekleme -Supporting sucking skills in breastfeeding infants., Emine Gerçek,Nurdan Akçay Didişen,Seher Sarıkaya Karabudak, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.253-284, 2017

Çocuklarda Anorektal Malformasyonlar

in: Pediatrik Cerrahi Hastasının Hemşirelik Bakımı-Nursing Care of the Pediatric Surgical Patient , Z. Bahire Bolışık,Figen Yardımcı,Nurdan Akçay Didişen, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.359-372, 2015

İlaç Uygulamaları ve İrrigasyon

in: Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama ve Becerileri Kitabı - Clinical Skills Manual for Maternal & Child Nursing Care , Necla Canbulat Şahiner,Ayfer Açıkgöz,Meltem Demirgöz Bal, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.104-122, 2014

İlaç Uygulamaları ve İrrigasyon

in: Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı Clinical Skills Manual for Principles of Pediatric Nursing Caring for Children, Nejla CANBULAT ŞAHİNER,Ayfer AÇIKGÖZ,Meltem DEMİRGÖZ BAL, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.68-86, 2014