Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Folliculosebaceous Cystic Hamartoma Mimicking Preauricular Sinus Cyst

INDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY, vol.66, no.6, pp.674-676, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

The Effects of Using Bioglue in Nasal Septal Surgery.

Ear, nose, & throat journal, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Objective and Subjective Voice Examination in Turkish Imams.

Journal of voice : official journal of the Voice Foundation, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Principles of Subglottic and Tracheal Visualization with Transnasal Flexible Laryngoscopy.

Journal of voice : official journal of the Voice Foundation, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Sublingual and supraglottic haemorrhage as a complication of warfarin therapy

Hong Kong Journal of Emergency Medicine, vol.18, no.3, pp.177-181, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

A Rhinolith Surrounded by a Nasal Polyp

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.21, no.6, pp.1954-1955, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Otitis media with effusion: Recurrence after tympanostomy tube extrusion

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.74, no.3, pp.271-274, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Tonsillektomi Sonrası Kanaması Olan Hastaların Değerlendirilmesi

Kafkas Journal of Medical Sciences , vol.10, no.3, pp.228-232, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Dış Kulak Yolunda Yabancı Cisim Olan Vakaların Değerlendirilmesi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.233-237, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Absence of the epiglottis in an infant with pierre robin sequence

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra, vol.6, no.3, pp.137-139, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Orta Kulak T¸berk¸lozu: Olgu Sunumu

Konuralp Tıp Dergisi, vol.2, no.1, pp.24-27, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Epistaksis Nedeni İ ̇le Yatırılarak Tedavi Edilen Hastaların Retrospektif Analizi

ICAR Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 August 2021, pp.9

DUCTAL CARCINOMA OF PAROTID GLAND INVOLVING AURICULA AND EXTERNAL EAR CANAL-CASE REPORT

8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 26 - 27 June 2021, pp.18

Epistaksisin Nadir Bir Nedeni: Septum Piyojenik Granülomu

Türk Rinoloji Derneği Çevirimiçi Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 June 2021, pp.9

Genel Anestezi Öncesinde Gerçekleştirilen Transnazal Fleksibl Laringoskopinin Zor Entübasyon Tespitindeki Rolü

6 th INTERNATIONAL HIPPOCRATES CONGRESS ON MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, Ankara, Turkey, 30 April - 01 May 2021, pp.502

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Şüphesiyle Polisomnografi Testi Uygulanan Hastalarımızın Değerlendirilmesi

6 th INTERNATIONAL HIPPOCRATES CONGRESS ON MEDİCAL AND HEALTH SCIENCES, Ankara, Turkey, 30 April - 01 May 2021, pp.502

ENDOSKOPİK TRANSKANAL KELEBEK KARTİLAJ MİRİNGOPLASTİ SONUÇLARIMIZ

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 12. Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 January 2021, pp.67

YILDIRIM DÜŞMESİNE BAĞLI GELİŞEN AKUSTİK TRAVMA

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 12. Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 January 2021, pp.83

Sakarya Hendek Bölgesinde Alerjik Rinitli Hastalarda Deri Prick Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 26 December 2020, pp.704

PREAURIKÜLER BÖLGEDE FOLIKÜLOSEBASÖZ KISTIK HAMARTOM

TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ SANAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 28 November 2020, pp.113

UYKU LABORATUVARI STANDARTLARI, POLISOMNOGRAFIDE UYKU EVRELERI VE SOLUNUM OLAYLARININ SKORLANMASI

TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ SANAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 28 November 2020, pp.8

Dış Kulak Yolunda Kene

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.228

Yaygın İdiopatik İskelet Hiperostozu'na bağlı olarak gelişen disfaji ve disfoni olgusu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015, pp.17

Boyunda Primeri Bilinmeyen Malign Melanom Metastazı

32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2010, pp.15

Erişkin Hastada Boyunda Kavernöz Hemanjiom

Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 32. Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2010, pp.6

Nazal Septumun Lobüler Kapiller Hemanjiomu

32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2010, pp.19

COUMADİNE BAĞLI AĞIZ TABANI VE SUPRAGLOTTİK BÖLGE HEMATOMU

9. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 8 - 10 April 2010, pp.1

Onkositik Schneiderian Papillom: Olgu Sunumu

9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Ve Baş Ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 April 2010, pp.56

EFÜZYONLU OTİTİS MEDİALI ÇOCUKLARDA SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ KOMPLİKASYONLARI

31. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2009, pp.1

KOMBİNE PARANAZAL SİNÜS AGENEZİSİ VE HİPOPLAZİSİ

31. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2009, pp.1

UNİLATERAL KOANAL ATREZİ İLE BİRLİKTE NAZAL KAVİTEYİ İKİYE BÖLEN MEMBRANÖZ SEPTUM

31. ULUSAL TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2009, pp.1-2

Orta Kulağa Düşen Ventilasyon Tüpleri

31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2009, pp.58

NAZAL POLİPLE ÇEVRİLİ RİNOLİT:OLGU SUNUMU

31. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2009, pp.1

SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ UYGULANAN HASTALARDA TÜP KALIŞ SÜRESİ VE NÜKS ARASINDAKİ İLİŞKİ

31. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2009, pp.3

Books & Book Chapters

BOTILINUM TOKSIN VE DOLGU UYGULAMALARI

in: Kulak Burun Boğaz Hastalıklarına Giriş, Muhammet Fatih Topuz, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.497-511, 2022

OTOPLASTI

in: Kulak Burun Boğaz Hastalıklarına Giriş, Muhammed Fatih Topuz, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.465-483, 2022

İNTRANAZAL STEROİDLERİN YAN ETKİLERİ VE UZUN SÜRELİ KULLANIMDA ÖNERİLEN SINIR DOZLARI

in: Kulak Burun Boğazda Steroid Kullanımı, Prof. Dr. Cemal Cingi - Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş, Editor, Sürekli Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Derneği Yayınları, Eskişehir, pp.227-239, 2021