General Information

Institutional Information: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Research Areas: Surgical Nursing

Metrics

Publication

8
UN Sustainable Development Goals