Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Parafarengeal malign melanoma: literatürde ilk olgu

İstanbul KBB-BBC uzmanları Derneği 12. kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 Ocak 2021

kütahya evliya çelebi eğitim araştırma hastanesine 2018’xxde başvuran baş dönmeli hastaların analizi

41. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2019

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesine 2018’de başvuran baş dönmeli hastaların analizi

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2019

vestibüler nöritte klinik düzelmenin videonistagmografide ölçülen vestibüler işlev bozukluğu ile korelasyonu

40.türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018