Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Which high-intensity interval training program is more effective in patients with coronary artery disease?

International journal of rehabilitation research. Internationale Zeitschrift fur Rehabilitationsforschung. Revue internationale de recherches de readaptation, vol.45, no.2, pp.168-175, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Turkish Version of the Working Memory Questionnaire: Reliability and Validity

JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL HEALTH SCIENCES, vol.6, no.2, pp.67-73, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Validity and Reliability of the Postural Asessment Scale for Stroke Patients of Turkish Version

Izmir Democracy University Health Sciences Journal, vol.1, no.2, pp.23-35, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Fizyoterapistlerde Mobbing Maruziyeti ve İş Üretkenliğinin İncelenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.20-27, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The Validity of Balance Evaluation of Patients with Orthopaedic Knee Problems using Nintendo Wii®

Physical Medicine and Rehabilitation -International, vol.4, pp.1112-1115, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Sigara içen genç yetişkin bireylerde dispne ve yorgunluk algısı

Sülayman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.15-19, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının incelenmesi

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.1, pp.55-60, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Carpal Tunnel Syndrome and Physical Therapy- Scooping Review

Beykent 3th International Health Sciences Research Days Congress, 22 September 2021, pp.118-128

KASIK AĞRILARINDA DEĞERLENDİRME VE GÜNCEL EGZERSİZ YAKLAŞIMLARI

4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi, Turkey, 22 May 2021, pp.169-170 Creative Commons License Sustainable Development

Covıd-19 Pandemisi Döneminde Öğrencilere Verilen Online Eğitimin Değerlendirilmesi: Bir Üniversite Deneyimi

Covıd-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın Ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi, İzmir, Turkey, 15 January 2021 Sustainable Development

INVESTIGATION OF ATTITUDES AND BELIEFS OF PHYSIOTHERAPIST IN TURKEY ABOUT LOW BACK PAIN

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2020 (ICHES-IDU 2020), İzmir, Turkey, 20 - 21 June 2020, pp.56-59

Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, 5 - 07 October 2018

Total diz artroplastili hastalarda yürüyüşün zaman mesafe parametrelerinin incelenmesi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.241

Total diz protezi cerrahisinin statik denge ve basınç parametrelerine etkisi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.241

Total diz artroplastili hastaların yürüyüş faz parametrelerinin incelenmesi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Turkey, 25 - 30 October 2016

Sigara içen bireylerde dispne ve yorgunluk algısı

Türk Toraks Dergeni 17. Yıllık Kongresi, Turkey, 2 - 06 April 2014, pp.186

Ulnar Parmakların Kavrama Kuvveti Üzerine Etkisi

IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 9 - 11 May 2013, vol.24, pp.46

Üniversite Öğrencilerinde Elin Kullanımı

XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 April 2012, vol.23, pp.72

Fizyoterapi öğrencilerinin özürlü bireylere yönelik tutumlarının değerlendirilmesi

XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 April 2012, vol.23, pp.100

Nintendo Wii ile Denge Değerlendirmelerinin Test Retest Güvenilirlik Analizi

XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 April 2012, vol.23, pp.106

Kalem Tutma Şeklinin Yazı Hızına Etkisi

10. Uluslarasrası Dil, Yazın Ve Deyişibilim Sempozyumu, 3 - 05 November 2010

El bileği ağrılarının mesleklere göre değerlendirilmesi

XII Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 6 - 09 November 2008, vol.19, pp.162

Lumbal disk hernili oldularda dengenin değerlendirlimesi

XII Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 6 - 09 November 2008, vol.19, pp.154

Eklemlerde görülen krepitasyonların değerlendirilmesi

XI Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 17 - 19 November 2006, vol.17, pp.217

Books & Book Chapters

Kronik Bel Ağrılarında Sanal gerçeklik Uygulamaları

in: SAĞLIKBİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR-3, Tunçsiper, Bedriye, Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, pp.107-122, 2021

Diz Çevresi Kırıklarında Rehabilitasyon

in: ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON, Hallaçeli, Hasan, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.141-145, 2021

The Effects of Beliefs and Attitudes on Chronic Pain

in: SAĞLIKBİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR-2, BEDRİYE TUNÇSİPER,FERRUH TAŞPINAR,ÖZÜM ERKİN GEYİKTEPE, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.107-124, 2020

Osgood Schlatter Hastalığı ve Rehabilitasyonu

in: Ortopedik Fizyoterapi: Diz, Hallaçeli, Hasan, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.199-207, 2019

Kalça ve Pelvisin Fizik Muayenesi

in: Omurga ve Ekstremitelerin Fizik Muayenesi, Yapalı, Gökmen, Editor, Atlas Yayınevi, Konya, pp.143-169, 2019

Artiküler Kartilaj Onarım Prosedürü Sonrası Rehabilitasyon

in: Ortopedik Fizyoterapi: Dİz, Hasan HALLAÇELİ, Editor, Hipokrat Kitapevi, Ankara, pp.43-52, 2019

Respiratuar Hastalıklar ve Fizyoterapisi

in: Kardiyopulmoner Fizyoterapinin Temelleri, Taşpınar B, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.76-124, 2018

Kas Uygulamaları

in: K-Taping, Yapalı Gökmen, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.35-75, 2017