Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diyabetik Hastaların Ayak Bakımına Verdikleri Özenin Değerlendirilmesi

V. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu ( Uluslararası Katılımlı), 3 - 06 May 2018 Sustainable Development

Sağlık Personelinin Mesleki Yaralanma Karşısındaki Tutumlarının Değerlendirilmesi: Anket Çalışma Sonuçları

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 22 - 26 March 2017, pp.107-108

Jeneralize nöbetle gelen bir H1N1 olgusu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015