Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COVİD-19 POZİTİF GEBELERDE GÜVENLİ DOĞUM

1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 20 - 22 Kasım 2020, ss.536-537

Covid-19 Pozitif Gebelerde Güvenli Doğum

1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2020, ss.1

Üniversite Gençliği Gözüyle Sosyal Değerler

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

Üniversite Öğrencilerinin Doğum Korkusu Düzeylerinin İncelenmesi

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

Gebelik Ve Postpartum DönemdeTromboembolizm Ve Ebelik Bakımı

GÜNCEL EBELİK ÇALIŞMALARI, SAYINER FATMA DENİZ, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.1-16, 2020

PRİMER DİSMENOREDE BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİMİ

SAĞLIK BİLİMLERİNDE TEORİ VE ARAŞTIRMALAR - CİLT 1, EVEREKLİOĞLU CEM,ÜNLÜ METİN, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.587-596, 2020

EBEVEYNLİK, ANNELİK VE BABALIK ROLÜNE UYUMU KOLAYLAŞTIRMADA EBELİK YAKLAŞIMI

SAĞLIK BİLİMLERİNDE TEORİ VE ARAŞTIRMALAR - CİLT 1, EVEREKLİOĞLU CEM, ÜNLÜ METİN, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.505-520, 2020

GEBELİKTE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN KULLANIMI

Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar II- Cilt 3, Cem EVEREKLİOĞLU, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.403-422, 2020

Erken Membran Rüptürü/Preterm Erken Membran Rüptürünün Önlenmesi Ve Tedavisinde Ebelik Bakımı

GÜNCEL EBELİK ÇALIŞMALARI, SAYINER FATMA DENİZ, Editör, Akademisyen Yayınevi, ss.29-40, 2020