Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tedaviye dirençli major depresyonda psikoşirürji

13. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017

Torakal vertebrada bilateral pedikül kırığı

13. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017

Ratlarda serebral iskemi/reperfüzyon da tramadol etkileri

13. Sinir Sistemi Cerrahi Kongresi, 12-15 Ekim 2017, Fethiye, Muğla, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

Bir hemofili hastasında minör kafa travması sonrası gelişen masif sefal hematom

13. Sinir Sistemi Cerrahi Kongresi, 12-15 Ekim 2017, Fethiye, Muğla, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

Thorakal vertebrada bilateral pedikül kırığı

13. Sinir Sistemi Cerrahi Kongresi, 12-15 Ekim 2017, Fethiye, Muğla, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

Tedaviye dirençli major depresyonda psikoşirurji

13. Sinir Sistemi Cerrahi Kongresi, 12-15 Ekim 2017, Fethiye, Muğla, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

Ventriküloperitoneal şant sonrası gelişen bilateral subdural hematom

13. Sinir Sistemi Cerrahi Kongresi, 12-15 Ekim 2017, Fethiye, Muğla, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

Acute Subdural Hematoma Caused by the Rupture of Internal Carotid Artery Aneurysm

XVI. World Congress of Neurosurgery (WFNS 2017), İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017

Lomber vertebrada klebsiella oxytoca osteomyeliti

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017