Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"EVALUATION OF PHYSICAL ACTIVITY AND COVID-19 FEARS OF STUDENTS IN A FACULTY OF HEALTH SCIENCES: ANALYTICAL CROSS-SECTIONAL STUDY"

5TH INTERNATIONAL "ARTEMİS" CONGRESS ON HEALTH AND SPORTS SCIENCES, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2023, pp.1-10

DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN FARMAKOLOJİK OLMAYAN YÖNTEMLER

3RD INTERNATIONAL AZERBAIJAN CONGRESS ON HEALTH AND SPORTS SCIENCES, İstanbul, Turkey, 26 November 2022, pp.75-78

DOĞUM SONU DEPRESYONU AZALTMADA FARMAKOLOJİK OLMAYAN YÖNTEMLER

3RD INTERNATIONAL AZERBAIJAN CONGRESS ON HEALTH AND SPORTS SCIENCE, İstanbul, Turkey, 26 November 2022, pp.71-74

MATERNAL OBEZİTENİN ANNE VE FETAL SAĞLIĞA ETKİSİ

VII. INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES, Ankara, Turkey, 29 October 2022, pp.294-300

GEBELİKTE D VİTAMİNİ VE İYOT KULLANIMI

VII. INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES, Ankara, Turkey, 29 October 2022, pp.92-97

GEBELİKTE HİPERTANSİF RAHATSIZLIKLAR VE BAKIM SÜRECİ

11TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 15 October 2022, pp.357-360

GEBELİK KOMPLİKASYONU SONUCU OLUŞAN ABORTUSLAR VE EBELİK BAKIMI

11TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 15 October 2022, pp.361-365

EBELİK BAKIMINDA UYUMUN ARTTIRILMASI VE BÜTÜNLÜĞÜN KORUNMASI: LEVİNE KORUMA MODELİ

4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, AND HEALTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD, İstanbul, Turkey, 12 February 2022, pp.559-562

PROGRESSIVE RELAXATION EXERCISES AND WOMEN'S HEALTH

III. INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES, 04 December 2021

TÜRKİYE’DE POSTPARTUM DÖNEMDE GELENEKSEL İNANÇ VE KÜLTÜREL YAKLAŞIMLAR: SİSTEMATİK DERLEME

INTERNATIONAL SCIENCE, CULTURE AND ACADEMIC RESEARCH CONGRESS IN GLOBAL WORLD CONGRESS, 11 September 2021

PİLATES VE KADIN SAĞLIĞI

INTERNATIONAL SCIENCE, CULTURE AND ACADEMIC RESEARCH CONGRESS IN GLOBAL WORLD CONGRESS, 11 September 2021

THE EFFECT OF EXERCISE ON PREMENSTRUAL SYNDROME: SYSTEMATIC REVIEW

INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES, 16 July 2021

Türkiye’de Doğum Korkusuna Yönelik Girişimsel Araştırmaların İncelenmesi

1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 - 16 November 2019

PİLATES EGZERSİZLERİNİN PREMENSTRUEL SENDROM BELİRTİLERİNE ETKİSİ

4. ULUSLARARASI 5. ULUSAL EBELİK KONGRESİ, 6 - 09 November 2019

Doğum Eyleminde Müdahalelerin Doğal Sürece Etkisi

2. ULUSLARARASI BİLİM VE AKADEMİ KONGRESİ, 19 - 20 April 2019

Hemşire ve Ebelerde Aleksitimi ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 03 November 2017

PREMENSTRUEL SENDROM VE EBELİK

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

Gebelerin evlilik uyumunun emzirme tutumlarına etkisi

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017

Books & Book Chapters

Postmenopozal Dönem ve Ebelik Bakımı

in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler IV, Atik Dilek, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.355-364, 2022

YOGANIN DOĞUM VE POSTPARTUM SÜREÇ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

in: SAĞLIK & BİLİM-2022: EBELİK III, DİNÇ AYTEN, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.49-58, 2022

Yüksek Riskli Yenidoğanların Taburculuk Sonrası Durum Analizi

in: 21. YÜZYIL’DA SAĞLIK BİLİMLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ: KAVRAM, YÖNTEM VE GÖZLEM, Uyanıkgil Y, Kocaçal E, Editor, ÖZGÜR YAYINLARI, Ankara, pp.195-203, 2022

İnsan ve Kadın Kavramı

in: EBELİK FELSEFESİ, KAYA NURTEN, Editor, AKADEMİ BASIN VE YAYINCILIK, İstanbul, pp.153-178, 2022

EGZERSİZ VE KADIN SAĞLIĞI

in: SAĞLIK & BİLİM 2022: EBELİK III, DİNÇ AYTEN, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.39-48, 2022

Gebelikte Periodontal Hastalıklar ve Ebelik Bakımı

in: EBELİK VE HEMŞİRELİKTE AKADEMİK YAKLAŞIMLAR, Canbay Çitil Funda, Çitil Elif Tuğçe, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.33-42, 2021

Engelliliğin Nedenleri ve Önlenmesi

in: ENGELLİLİK, Fatma Güdücü Tüfekçi, Ayfer Kara, Türkan Kadiroğlu, Editor, NOBEL TIP KİTAPEVİ, Erzurum, pp.43-51, 2021

Engelliliğin Nedenleri ve Önlenmesi

in: ENGELLİ ÇOCUKLAR, Tüfekci Güdücü Fatma, Kadiroğlu Türkan, Kara Ayfer, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.43-51, 2021

ANNE-BEBEK BAĞLANMASI VE EBELİK BAKIMI

in: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II (Cilt 2), Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.138-151, 2020

POSTPARTUM DÖNEMDE AĞRI VE POSTPARTUM PSİKOLOJİSİ

in: AYBAK 2020 / II Sağlık Bilimleri, , Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.109-119, 2020

POSTPARTUM RİSKLER VE KOMPLİKASYONLAR

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Demir Halit, Duran Nizami, Editor, IVPE, pp.453-467, 2020

SAĞLIK BAKIM UYGULAMALARINDA REFLEKTİF DÜŞÜNME YÖNTEMİ İLE ÖĞRENME SÜRECİ

in: Pandemi Sürecinde Güncel Akademik Sağlık Çalışmaları, , Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.57-65, 2020

DOĞUM SONRASI ANNE VE BEBEK BAKIMINA YÖNELİK KÜLTÜREL YAKLAŞIMLARIN ETKİSİ

in: Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma Makaleleri, Çaltekin İbrahim Çaltekin Melike, Editor, Gece Kitapevi, Ankara, pp.36-51, 2019

ÖZEL DURUMLU BEBEĞE SAHİP ANNE VE BABALARIN YENİ YAŞAMA UYUMU

in: Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma Makaleleri, , Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.12-30, 2019

Ebelerde Mesleki Tükenmişlik ve Duygusal Zekanın Değerlendirilmesi ve Etkilyen Faktörlerin Belirlenmesi

in: Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, MURAT A. KUŞ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.93-112, 2018

Doğum Öncesi Bakım

in: Doğum Öncesi Dönem ve Bakım, KARANİSOĞLU HACER, YAZICI SAADET, YILMAZ TÜLAY, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.147-177, 2016

Metrics

Publication

68

Citation (WoS)

35

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

38

H-Index (Scopus)

4

Project

2

Intellectual Property

2

Thesis Advisory

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals