Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

DOĞUM SONRASI KANAMAN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİNDE EBELERİN SORUMLULUKLARI

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.91-98, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Ebelik Öğrencilerinin Bazı Değişkenler Yönünden Premenstruel Belirtileri

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.3, pp.133-141, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Evaluation of the PAP Smear Test Status of Women and Affecting Factors

International Journal of Caring Sciences, vol.11, no.2, pp.1232-1237, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PROGRESSIVE RELAXATION EXERCISES AND WOMEN'S HEALTH

III. INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES, 04 December 2021

TÜRKİYE’DE POSTPARTUM DÖNEMDE GELENEKSEL İNANÇ VE KÜLTÜREL YAKLAŞIMLAR: SİSTEMATİK DERLEME

INTERNATIONAL SCIENCE, CULTURE AND ACADEMIC RESEARCH CONGRESS IN GLOBAL WORLD CONGRESS, 11 September 2021

PİLATES VE KADIN SAĞLIĞI

INTERNATIONAL SCIENCE, CULTURE AND ACADEMIC RESEARCH CONGRESS IN GLOBAL WORLD CONGRESS, 11 September 2021

THE EFFECT OF EXERCISE ON PREMENSTRUAL SYNDROME: SYSTEMATIC REVIEW

INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES, 16 July 2021

Türkiye’de Doğum Korkusuna Yönelik Girişimsel Araştırmaların İncelenmesi

1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 - 16 November 2019

PİLATES EGZERSİZLERİNİN PREMENSTRUEL SENDROM BELİRTİLERİNE ETKİSİ

4. ULUSLARARASI 5. ULUSAL EBELİK KONGRESİ, 6 - 09 November 2019

Hemşire ve Ebelerde Aleksitimi ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 03 November 2017

PREMENSTRUEL SENDROM VE EBELİK

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

Gebelerin evlilik uyumunun emzirme tutumlarına etkisi

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017

Books & Book Chapters

Engelliliğin Nedenleri ve Önlenmesi

in: ENGELLİLİK, Fatma Güdücü Tüfekçi, Ayfer Kara, Türkan Kadiroğlu, Editor, NOBEL TIP KİTAPEVİ, Erzurum, pp.43-51, 2021

Gebelikte Periodontal Hastalıklar ve Ebelik Bakımı

in: EBELİK VE HEMŞİRELİKTE AKADEMİK YAKLAŞIMLAR, Canbay Çitil Funda, Çitil Elif Tuğçe, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.33-42, 2021

Engelliliğin Nedenleri ve Önlenmesi

in: ENGELLİ ÇOCUKLAR, Tüfekci Güdücü Fatma, Kadiroğlu Türkan, Kara Ayfer, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.43-51, 2021

POSTPARTUM RİSKLER VE KOMPLİKASYONLAR

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Demir Halit, Duran Nizami, Editor, IVPE, pp.453-467, 2020

ANNE-BEBEK BAĞLANMASI VE EBELİK BAKIMI

in: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II (Cilt 2), Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.138-151, 2020

POSTPARTUM DÖNEMDE AĞRI VE POSTPARTUM PSİKOLOJİSİ

in: AYBAK 2020 / II Sağlık Bilimleri, , Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.109-119, 2020

Ebelerde Mesleki Tükenmişlik ve Duygusal Zekanın Değerlendirilmesi ve Etkilyen Faktörlerin Belirlenmesi

in: Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, MURAT A. KUŞ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.93-112, 2018

Doğum Öncesi Bakım

in: Doğum Öncesi Dönem ve Bakım, KARANİSOĞLU HACER, YAZICI SAADET, YILMAZ TÜLAY, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.147-177, 2016