Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Domestic Violence Against Women In Turkey: A Systematic Review And Meta Analysis

ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.30, ss.620-629, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DOĞUM SONRASI KANAMAN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİNDE EBELERİN SORUMLULUKLARI

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.91-98, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebelik Öğrencilerinin Bazı Değişkenler Yönünden Premenstruel Belirtileri

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.133-141, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the PAP Smear Test Status of Women and Affecting Factors

International Journal of Caring Sciences, cilt.11, ss.1232-1237, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the PAP Smear Test Status of Women andAffecting Factors

International Journal of Caring Sciences, cilt.11, ss.1231-1238, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Doğum Korkusuna Yönelik Girişimsel Araştırmaların İncelenmesi

1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2019

PİLATES EGZERSİZLERİNİN PREMENSTRUEL SENDROM BELİRTİLERİNE ETKİSİ

4. ULUSLARARASI 5. ULUSAL EBELİK KONGRESİ, 6 - 09 Kasım 2019

Doğum Eyleminde Müdahalelerin Doğal Sürece Etkisi

2. ULUSLARARASI BİLİM VE AKADEMİ KONGRESİ, 19 - 20 Nisan 2019

Ebelik Öğrencilerinin Ebelik Mesleği Hakkındaki Görüşleri veMesleğe Yönelik Beklentileri

ULUSLARARASI BİLİM VE AKADEMİ KONGRESİ’2018, Konya, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2018, cilt.5

Hemşire ve Ebelerde Aleksitimi ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017

PREMENSTRUEL SENDROM VE EBELİK

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Gebelerin evlilik uyumunun emzirme tutumlarına etkisi

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Ebelerde Mesleki Tükenmişlik ve Duygusal Zekanın Değerlendirilmesi ve Etkilyen Faktörlerin Belirlenmesi

Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, MURAT A. KUŞ, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.93-112, 2018

Doğum Öncesi Bakım

Doğum Öncesi Dönem ve Bakım, KARANİSOĞLU HACER, YAZICI SAADET, YILMAZ TÜLAY, Editör, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, ss.147-177, 2016