Learning Knowledge


Postgraduate
2021 - Continues
Kütahya Health Sciences University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizyoloji, Turkey

Doctorate
2016 - 2021
Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Department Of Nursıng, Turkey

Postgraduate
2013 - 2016
Dokuz Eylul University, Faculty Of Nursery, Department Of Nursıng, Turkey

Undergraduate
2008 - 2012
Gazi University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

Foreign Languages

German, A1 Beginner
English, C1 Advanced
Spanish, A1 Beginner

Certificates, Courses and Trainings

Quality Management, Kalite Yönetim Sistemi, Zafer Kalkınma Ajansı, 2022
Health&Medicine, Deneysel İskemi Reperfüzyon Modelleri Kursu, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği, 2022
Health&Medicine, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı, Kobay Deney Hayvanları, 2021
Quality Management, Sürekli İyileştirme, HEPDAK, HEMED, 2021
Quality Management, Program Değerlendirme, HEPDAK, HEMED, 2021
Data Analysis, R ile Veri Analizi Uygulamaları Eğitimi, Gazi University, 2021
Health&Medicine, Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon Eğitimi, Kutahya Health Sciences University, 2020
Project Management, Proje Hazırlama Eğitimi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2020
Education Management and Planning, Eğitici Eğitimi Programı, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2019
Education Management and Planning, Reflekşın/Yansıtıcı Düşünme Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2019
R&D Management, Temel ve Translasyonel Araştırma Projesi Yazma ve Proje Desteklerine Başvuru Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2017
Measurement and Evaluation, Güç Analizi, İstar Danışmanlık, 2016
Health&Medicine, Cinsel Terapi Eğitimi, Turkish Sexual Health Institute, 2016
Measurement and Evaluation, Ölçek Geliştirme ve Amos Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modeli, İstar Danışmanlık, 2016

Dissertations

Doctorate, The Effect of Perioperative Nurse-Led Counselling on Patient Outcomes in Patients with Colorectal Cancer, Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nursing, 2021
Postgraduate, Evaluation of sexual satisfaction and functions of patients with stoma, Dokuz Eylul University, Instıtute Of Health Scıences, Nursing, 2016

Academic Titles / Tasks


Lecturer PhD
2020 - Continues
Kütahya Health Sciences University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Research Assistant
2019 - 2020
Kütahya Health Sciences University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Research Assistant
2013 - 2019
Dokuz Eylul University, Faculty Of Nursery, Department Of Nursıng

Awards

 1. Sütsünbüloğlu E., Vural F., Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü, Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Derneği, December 2021

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Psychometric Properties of the Turkish version of The Preparedness for Colorectal Cancer Surgery Questionnaire (PCSQ-TR)
  Sutsunbuloglu E., VURAL F., Bagriacik Altintas S., Ozturk Kaynar G., BİŞGİN T., Canda A. E. , SÖKMEN S.
  Journal of Perianesthesia Nursing, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Evaluation of Sexual Satisfaction and Function in Patients Following Stoma Surgery: A Descriptive Study
  Sutsunbuloglu E., Vural F.
  SEXUALITY AND DISABILITY, vol.36, no.4, pp.349-361, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

 1. Quality of Life of Patients with Stoma: A descriptive study
  VURAL F., SÜTSÜNBÜLOĞLU E.
  Turkish Journal of Colorectal Disease, vol.31, no.3, pp.246-251, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Investigation of The Effect of Preoperative Fasting Time on Preoperative and Postoperative Anxiety Levels
  Bilik Ö., Sarıgöl Ordin Y., Deveci Z., Çelik B., Sütsünbüloğlu E., Karayurt Ö.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, vol.13, no.2, pp.3-8, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 3. Burns and Nursing Care
  Sarıgöl Ordin Y., Sütsünbüloğlu E.
  Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği , vol.3, no.3, pp.216-223, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 4. Literature Review Profile of Publications for the Patients with Stoma in Turkey
  Vural F., Sütsünbüloğlu E., Şelimen H. D.
  Turkish Journal of Colorectal Disease, vol.26, pp.59-70, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 5. Ergonomics an important factor in the operating room
  Vural F., Sütsünbüloğlu E.
  Journal of Perioperative Practice, vol.26, no.78, pp.174-178, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. Komorbidite Varlığında Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar ve Bakım
  SÜTSÜNBÜLOĞLU E., YÜKSEL B.
  in: Komorbid Hastalıklar ve Cerrahi Bakım, Semra Bülbüloğlu, Züleyha Şimşek Yaban, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, pp.325-338, 2022
 2. Dijital Hastane ve Hemşirelik Bakımı
  Sütsünbüloğlu E., Sayar S.
  in: Bakım Kalitesini İyileştirmede İnovasyon, Aydanur Aydın, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.115-128, 2021
 3. Maksillofasiyal ve oküler acil durumlar
  MEŞE S., SÜTSÜNBÜLOĞLU E.
  in: Acil Hemşireliği Anlatımı İnanılmaz Kolay!, Esra Türker, Sadık Hançerlioğlu, Yasemin Çekiç, Editor, Dünya Tıp Kitapevi, pp.413-451, 2021
 4. Covid-19 Hastalarının Ameliyat Sürecinde Hemşirelik Bakımı ve Koruyucu Yaklaşımlar
  Savci A., Karacabay K., Sütsünbüloğlu E., Yüksel B.
  in: Covid-19 Pandemisi ve Hemşirelik Yaklaşımları, Selmin Şenol, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.145-160, 2020
 5. Malnutrisyon
  KARAYURT Ö., SÜTSÜNBÜLOĞLU E.
  in: Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi, Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.401-422, 2016

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Türkiye'de Tele Sağlık Uygulamalarına Yönelik 2012-2022 Yılları Arasında Hemşirelik Alanında Yapılan Tez Çalışmalarının İncelenmesi
  SAYAR S., SÜTSÜNBÜLOĞLU E.
  2. Uluslararası 3. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 May 2022
 2. “Primum non nocere”: Ameliyathanedeki Sağlık Profesyonellerinin Hasta Güvenliine lişkin Tutumlarnn ncelenmesi
  SAVCİ A., KARACABAY K., ÖZTÜRK B., SÜTSÜNBÜLOĞLU E., YÜKSEL B.
  “4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 January 2022, pp.602
 3. Kolorektal Kanserli Hastaların Perioperatif Döneme Yönelik Bilgi Gereksinimleri: Kalitatif Bir Çalişma
  SÜTSÜNBÜLOĞLU E., VURAL F., BAĞRIAÇIK ALTINTAŞ S., ÖZTÜRK KAYNAR G., BİŞGİN T., SÖKMEN S., CANDA A. E.
  I. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi XVIII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi XI. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November 2021
 4. Ostomili Bireylere Bakim Veren Aile Üyelerinin Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesi
  SAYAR S., SÜTSÜNBÜLOĞLU E., VURAL F., Cenan D.
  I. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi XVIII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi XI. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November 2021
 5. Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioperatif Hemşire Danişmanliğinin Hasta Sonuçlarina Etkisi
  SÜTSÜNBÜLOĞLU E., VURAL F.
  I. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi XVIII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi XI. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November 2021
 6. Kanserden Sağ Kalanların Karşılanmamış Gereksinimleri (K-KG) Ölçeğinin Türkçe Psikometrik Özellikleri
  Sütsünbüloğlu E., Vural F.
  3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2019
 7. Kolorektal Kanser Cerrahisine Hazır Oluşluk (KoCH) Ölçeğinin Türkçe Psikometrik Özellikleri
  Sütsünbüloğlu E., Vural F., Bağrıaçık Altıntaş S., Öztürk Kaynar G., Bişgin T., Canda A. E. , Sökmen S.
  3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2019
 8. Ülkemizde ”Erkek Hemşire” Konusunu İçeren Yayınların İncelenmesi
  Aşkaran T., SÜTSÜNBÜLOĞLU E.
  17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 4 - 06 April 2018
 9. Stomalı Bireylerin Yaşam Kalitesi: Tanımlayıcı Bir Çalışma
  VURAL F., SÜTSÜNBÜLOĞLU E.
  2nd International 10th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017
 10. Stoması Olan Bireylerin Cinsel Doyum ve Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
  SÜTSÜNBÜLOĞLU E., VURAL F.
  2nd International 10th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017
 11. Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioperatif Hemşire Danışmanlığı Nasıl Olmalıdır?
  SÜTSÜNBÜLOĞLU E., VURAL F.
  IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2017
 12. The effect of the pre-operative fasting time on anxiety level
  BİLİK Ö., SARIGÖL ORDİN Y., DEVECİ Z., ÇELİK B., SÜTSÜNBÜLOĞLU E., KARAYURT Ö.
  8th EORNA Congress the Colosus of Perioperative nursing, Rodos Adası, Greece, 4 - 07 May 2017, pp.244
 13. Why Is Ergonomics So Important In The Operating Room
  VURAL F., SÜTSÜNBÜLOĞLU E.
  7th EORNA Congress, 7 - 10 May 2015
 14. Literatür İnceleme Stomalı Bireylere Yönelik Yayınların Türkiye Profili
  VURAL F., ŞELİMEN H. D. , SÜTSÜNBÜLOĞLU E.
  XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi XIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 May 2015, vol.25, pp.128

Courses

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Undergraduate, 2021 - 2022
Yoğun Bakım Hemşireliği, Undergraduate, 2021 - 2022
Etkili Sunum Teknikleri, Undergraduate, 2021 - 2022
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Undergraduate, 2020 - 2021
Yoğun Bakım Hemşireliği, Undergraduate, 2021 - 2022

Activities in Scientific Journals

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Publication Committee Member, 2021 - Continues
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, Publication Committee Member, 2016 - 2019

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

European Society for Sexual Medicine, Principal Member, 2020 - Continues
European Council of Enterostomal Therapy, Principal Member, 2018 - Continues
Klinik Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği, Principal Member, 2018 - Continues
World Council of Enterostomal Therapists, Principal Member, 2018 - Continues
The International Society for Sexual Medicine, Principal Member, 2017 - Continues
Oncology Nursing Society, Principal Member, 2017 - Continues
Onkoloji Hemşireliği Derneği, Principal Member, 2017 - Continues
Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği (İstanbul 2002), Principal Member, 2016 - Continues
Turkish Nurses Association, Principal Member, 2015 - Continues
Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği, Principal Member, 2015 - Continues
Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği, Principal Member, 2015 - Continues
International Society of Nurses in Cancer Care, Principal Member, 2018 - 2020
European Oncology Nursing Society, Principal Member, 2018 - 2020, Belgium
İzmir Çağdaş Hemşirelik Araştırma ve Geliştirme Derneği, Principal Member, 2015 - 2020
Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi, Board Member, 2018 - 2019
Wound Ostomy and Continence Nurses Society, Principal Member, 2017 - 2018

Scientific Refereeing

JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH, Journal Indexed in SCI-E, October 2020

Scientific Consultations

World Council of Enterostomal Therapists, Other, Kütahya Health Sciences University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Turkey, 2020 - 2020

Metrics

Edit Congress and Symposium Activities

DEÜ Kariyer Fuarı: Sağlık Günleri 2018, Working Group, İzmir, Turkey, 2018

Invited Talks

Kolon kanseri psikososyal sorunlar ve hemşirelik yaklaşımları, Conference, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastinesi, Turkey, March 2020
Sağlıklı ve Dengeli Beslenme, Seminar, Okul, Turkey, April 2019
Spinal Cerrahi Sonrası Erken Dönem Hemşirelik Bakımı, Conference, İzmir Kuzey Hemşirelik Günleri, Turkey, April 2016

Research Areas

General Surgery, Surgical Oncology, Proctology, Surgical Nursing