Ögrenim Bilgisi


Yüksek Lisans
2021 - Devam Ediyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizyoloji, Türkiye

Doktora
2016 - 2021
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

Yüksek Lisans
2013 - 2016
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

Lisans
2008 - 2012
Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

Almanca, A1 Başlangıç
İngilizce, C1 İleri
İspanyolca, A1 Başlangıç

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Kalite Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi, Zafer Kalkınma Ajansı, 2022
Sağlık ve Tıp, Deneysel İskemi Reperfüzyon Modelleri Kursu, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği, 2022
Sağlık ve Tıp, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı, Kobay Deney Hayvanları, 2021
Kalite Yönetimi, Sürekli İyileştirme, HEPDAK, HEMED, 2021
Kalite Yönetimi, Program Değerlendirme, HEPDAK, HEMED, 2021
Veri Analizi, R ile Veri Analizi Uygulamaları Eğitimi, Gazi Üniversitesi, 2021
Sağlık ve Tıp, Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon Eğitimi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2020
Proje Yönetimi, Proje Hazırlama Eğitimi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2020
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Eğitici Eğitimi Programı, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2019
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Reflekşın/Yansıtıcı Düşünme Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2019
Ar-Ge Yönetimi, Temel ve Translasyonel Araştırma Projesi Yazma ve Proje Desteklerine Başvuru Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2017
Ölçme ve Değerlendirme, Güç Analizi, İstar Danışmanlık, 2016
Sağlık ve Tıp, Cinsel Terapi Eğitimi, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, 2016
Ölçme ve Değerlendirme, Ölçek Geliştirme ve Amos Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modeli, İstar Danışmanlık, 2016

Yaptığı Tezler

Doktora, Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioperatif Hemşire Danışmanlığının Hasta Sonuçlarına Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, 2021
Yüksek Lisans, Stoması olan bireylerin cinsel doyum ve fonksiyonlarının değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik AD, 2016

Akademik Unvanlar / Görevler


Öğretim Görevlisi Dr.
2020 - Devam Ediyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Araştırma Görevlisi
2019 - 2020
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Araştırma Görevlisi
2013 - 2019
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Ödüller

 1. Sütsünbüloğlu E., Vural F., Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü, Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Derneği, Aralık 2021

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Psychometric Properties of the Turkish version of The Preparedness for Colorectal Cancer Surgery Questionnaire (PCSQ-TR)
  Sutsunbuloglu E., VURAL F., Bagriacik Altintas S., Ozturk Kaynar G., BİŞGİN T., Canda A. E. , SÖKMEN S.
  Journal of Perianesthesia Nursing, 2022 (Hakemli Dergi)
 2. Evaluation of Sexual Satisfaction and Function in Patients Following Stoma Surgery: A Descriptive Study
  Sutsunbuloglu E., Vural F.
  SEXUALITY AND DISABILITY, cilt.36, sa.4, ss.349-361, 2018 (Hakemli Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Quality of Life of Patients with Stoma: A descriptive study
  VURAL F., SÜTSÜNBÜLOĞLU E.
  Turkish Journal of Colorectal Disease, cilt.31, sa.3, ss.246-251, 2021 (Hakemli Dergi)
 2. Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Ameliyat Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi
  Bilik Ö., Sarıgöl Ordin Y., Deveci Z., Çelik B., Sütsünbüloğlu E., Karayurt Ö.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.3-8, 2020 (Hakemli Dergi)
 3. Yanık Yaraları ve Hemşirelik Bakımı
  Sarıgöl Ordin Y., Sütsünbüloğlu E.
  Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği , cilt.3, sa.3, ss.216-223, 2017 (Hakemli Dergi)
 4. Literature Review Profile of Publications for the Patients with Stoma in Turkey
  Vural F., Sütsünbüloğlu E., Şelimen H. D.
  Turkish Journal of Colorectal Disease, cilt.26, ss.59-70, 2016 (Hakemli Dergi)
 5. Ergonomics an important factor in the operating room
  Vural F., Sütsünbüloğlu E.
  Journal of Perioperative Practice, cilt.26, sa.78, ss.174-178, 2016 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Komorbidite Varlığında Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar ve Bakım
  SÜTSÜNBÜLOĞLU E., YÜKSEL B.
  Komorbid Hastalıklar ve Cerrahi Bakım, Semra Bülbüloğlu, Züleyha Şimşek Yaban, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, ss.325-338, 2022
 2. Dijital Hastane ve Hemşirelik Bakımı
  Sütsünbüloğlu E., Sayar S.
  Bakım Kalitesini İyileştirmede İnovasyon, Aydanur Aydın, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.115-128, 2021
 3. Maksillofasiyal ve oküler acil durumlar
  MEŞE S., SÜTSÜNBÜLOĞLU E.
  Acil Hemşireliği Anlatımı İnanılmaz Kolay!, Esra Türker, Sadık Hançerlioğlu, Yasemin Çekiç, Editör, Dünya Tıp Kitapevi, ss.413-451, 2021
 4. Covid-19 Hastalarının Ameliyat Sürecinde Hemşirelik Bakımı ve Koruyucu Yaklaşımlar
  Savci A., Karacabay K., Sütsünbüloğlu E., Yüksel B.
  Covid-19 Pandemisi ve Hemşirelik Yaklaşımları, Selmin Şenol, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.145-160, 2020
 5. Malnutrisyon
  KARAYURT Ö., SÜTSÜNBÜLOĞLU E.
  Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi, Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.401-422, 2016

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Türkiye'de Tele Sağlık Uygulamalarına Yönelik 2012-2022 Yılları Arasında Hemşirelik Alanında Yapılan Tez Çalışmalarının İncelenmesi
  SAYAR S., SÜTSÜNBÜLOĞLU E.
  2. Uluslararası 3. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2022
 2. “Primum non nocere”: Ameliyathanedeki Sağlık Profesyonellerinin Hasta Güvenliine lişkin Tutumlarnn ncelenmesi
  SAVCİ A., KARACABAY K., ÖZTÜRK B., SÜTSÜNBÜLOĞLU E., YÜKSEL B.
  “4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Ocak 2022, ss.602
 3. Kolorektal Kanserli Hastaların Perioperatif Döneme Yönelik Bilgi Gereksinimleri: Kalitatif Bir Çalişma
  SÜTSÜNBÜLOĞLU E., VURAL F., BAĞRIAÇIK ALTINTAŞ S., ÖZTÜRK KAYNAR G., BİŞGİN T., SÖKMEN S., CANDA A. E.
  I. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi XVIII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi XI. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım 2021
 4. Ostomili Bireylere Bakim Veren Aile Üyelerinin Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesi
  SAYAR S., SÜTSÜNBÜLOĞLU E., VURAL F., Cenan D.
  I. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi XVIII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi XI. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım 2021
 5. Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioperatif Hemşire Danişmanliğinin Hasta Sonuçlarina Etkisi
  SÜTSÜNBÜLOĞLU E., VURAL F.
  I. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi XVIII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi XI. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım 2021
 6. Kanserden Sağ Kalanların Karşılanmamış Gereksinimleri (K-KG) Ölçeğinin Türkçe Psikometrik Özellikleri
  Sütsünbüloğlu E., Vural F.
  3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019
 7. Kolorektal Kanser Cerrahisine Hazır Oluşluk (KoCH) Ölçeğinin Türkçe Psikometrik Özellikleri
  Sütsünbüloğlu E., Vural F., Bağrıaçık Altıntaş S., Öztürk Kaynar G., Bişgin T., Canda A. E. , Sökmen S.
  3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019
 8. Ülkemizde ”Erkek Hemşire” Konusunu İçeren Yayınların İncelenmesi
  Aşkaran T., SÜTSÜNBÜLOĞLU E.
  17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018
 9. Stomalı Bireylerin Yaşam Kalitesi: Tanımlayıcı Bir Çalışma
  VURAL F., SÜTSÜNBÜLOĞLU E.
  2nd International 10th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017
 10. Stoması Olan Bireylerin Cinsel Doyum ve Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
  SÜTSÜNBÜLOĞLU E., VURAL F.
  2nd International 10th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017
 11. Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioperatif Hemşire Danışmanlığı Nasıl Olmalıdır?
  SÜTSÜNBÜLOĞLU E., VURAL F.
  IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2017
 12. The effect of the pre-operative fasting time on anxiety level
  BİLİK Ö., SARIGÖL ORDİN Y., DEVECİ Z., ÇELİK B., SÜTSÜNBÜLOĞLU E., KARAYURT Ö.
  8th EORNA Congress the Colosus of Perioperative nursing, Rodos Adası, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.244
 13. Why Is Ergonomics So Important In The Operating Room
  VURAL F., SÜTSÜNBÜLOĞLU E.
  7th EORNA Congress, 7 - 10 Mayıs 2015
 14. Literatür İnceleme Stomalı Bireylere Yönelik Yayınların Türkiye Profili
  VURAL F., ŞELİMEN H. D. , SÜTSÜNBÜLOĞLU E.
  XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi XIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015, cilt.25, ss.128

Verdiği Dersler

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Lisans, 2021 - 2022
Yoğun Bakım Hemşireliği, Lisans, 2021 - 2022
Etkili Sunum Teknikleri, Lisans, 2021 - 2022
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Lisans, 2020 - 2021
Yoğun Bakım Hemşireliği, Lisans, 2021 - 2022

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Yayın Kurul Üyesi, 2021 - Devam Ediyor
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, Yayın Kurul Üyesi, 2016 - 2019

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

European Society for Sexual Medicine, Asli Üye, 2020 - Devam Ediyor
European Council of Enterostomal Therapy, Asli Üye, 2018 - Devam Ediyor
Klinik Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği, Asli Üye, 2018 - Devam Ediyor
World Council of Enterostomal Therapists, Asli Üye, 2018 - Devam Ediyor
The International Society for Sexual Medicine, Asli Üye, 2017 - Devam Ediyor
Oncology Nursing Society, Asli Üye, 2017 - Devam Ediyor
Onkoloji Hemşireliği Derneği, Asli Üye, 2017 - Devam Ediyor
Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği (İstanbul 2002), Asli Üye, 2016 - Devam Ediyor
Türk Hemşireler Derneği , Asli Üye, 2015 - Devam Ediyor
Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği, Asli Üye, 2015 - Devam Ediyor
Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği, Asli Üye, 2015 - Devam Ediyor
International Society of Nurses in Cancer Care, Asli Üye, 2018 - 2020
European Oncology Nursing Society, Asli Üye, 2018 - 2020, Belçika
İzmir Çağdaş Hemşirelik Araştırma ve Geliştirme Derneği, Asli Üye, 2015 - 2020
Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2018 - 2019
Wound Ostomy and Continence Nurses Society, Asli Üye, 2017 - 2018

Bilimsel Hakemlikler

JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ekim 2020

Bilimsel Danışmanlıklar

World Council of Enterostomal Therapists, Diğer, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Türkiye, 2020 - 2020

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

DEÜ Kariyer Fuarı: Sağlık Günleri 2018, Çalışma Grubu, İzmir, Türkiye, 2018

Davetli Konuşmalar

Kolon kanseri psikososyal sorunlar ve hemşirelik yaklaşımları, Konferans, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastinesi, Türkiye, Mart 2020
Sağlıklı ve Dengeli Beslenme, Seminer, Okul, Türkiye, Nisan 2019
Spinal Cerrahi Sonrası Erken Dönem Hemşirelik Bakımı, Konferans, İzmir Kuzey Hemşirelik Günleri, Türkiye, Nisan 2016

Araştırma Alanları

Genel Cerrahi, Cerrahi Onkoloji, Proktoloji, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği