Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PEDIATRIC NURSING

7. Uluslararası New York Sağlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Kongresi', Ankara, Turkey, 18 - 20 February 2023

KEMOTERAPİK AJANLARIN EKSTRAVAZASYONU VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ

2. ULUSLARARASI "ARTEMİS" SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 19 December 2022, pp.165-176

PEDİATRİ KLİNİKLERİNDE KAÇIRILMIŞ HEMŞİRELİK BAKIMI

2. ULUSLARARASI "ARTEMİS" SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 December 2022, pp.196-200

Bebeklerde Yürüteç Kullanımı ve Olumsuz Etkileri

Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 27 - 28 May 2021

The importance of the therapeutic play in hospitalized children

4th International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, vol.2, pp.113-123 Sustainable Development

COMPARISON OF SLEEP HABITS AND QUALITY OF LIFE OF INTELLECTUALLY DISABLED CHILDREN WITH AND WITHOUT REGULAR PHYSICAL ACTIVITY

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, vol.1, pp.291 Sustainable Development

TÜRKİYEDE HEMŞİRELİK ALANINDA ENGELLİ ÇOCUKLAR ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

11. Ege Pediatri ve 7. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 20 December 2019, pp.35

Views And Attitudes of Paediatrics Nurses about Family Centred Care and Parental Participation In The Child’s Care

2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, vol.4, pp.822-834

PEER COOPERATION AND INFERIORITY FEELİNGS OF MIDWIFERY STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES

6. ULUSLARARASI 10. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.416-417

KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF MOTHERS WITH CHILDREN BETWEEN 0 AND 6 YEARS OF AGE ABOUT HIGH FEVER

1. Uluslararası, 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımları Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.109-114

Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeyleri

Uluslararası IV. Adli Hemşirelik, III. Adli Sosyal Hizmet, II. Adli Gerontoloji Kongresi, Çorum, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.304-305 Sustainable Development

THE VIEWS OF NURSING STUDENTS ON ESCAPING FROM HOME AND CHILD MARRIAGE

ULUSLARARASI III. ADLİ HEMŞİRELİK II. ADLİ SOSYAL HİZMET I. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, Yozgat, Turkey, 12 - 14 October 2017

Annelerin Ateşli Çocuğa Yaklaşımları

4. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Samsun, Turkey, 02 May 2013

Determıning Students Satısfaction ın Samsun School of Health

1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece, 15 October 2009

Postpartum Dönemde Annelerin Bebek Bakımına Yönelik Uygulamaları

Hemşirelikte ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 09 April 2009

Sağlık Yüksekokulu Ebelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

V. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 20 - 21 April 2006, pp.226

Books & Book Chapters

Çocuk ile İletişim

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE TERAPÖTİK İLETİŞİM, Doç. Dr. Sultan GÜÇLÜ,Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül UNUTKAN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.91-106, 2022

Çocuğun Duygularının Çizimlerine Yansıması

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 5, Recep AKKAYA, Birnur AKKAYA, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.555-567, 2022

Hematolojik/Onkolojik Bozukluklar

in: Okullarda Çocukluk Çağı Kronik Hastalıkları, Aysel TOPAN, Meltem KÜRTÜNCÜ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.143-180, 2022

Oyun ve Spor

in: Okul Döneminde Gelişim, Selmin ŞENOL, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-26, 2021

Covid-19 Pandemi Sürecinde Çocuklar Ve Hijyen

in: Covid-19 Pandemisi ve Hemşirelik Yaklaşımları, Selmin ŞENOL, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.91-109, 2020 Sustainable Development

Ekolojik Sistem Kuramı

in: Çocuk Gelişimi I, Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKÇİ, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-25, 2018

Metrics

Publication

47

H-Index (WoS)

2

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals