Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ANNELERİN ÇOCUKLARININ EV KAZALARI İLE İLİŞKİLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ TANILAMASI

Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.201-206, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Ağrı Kontrolü: Geleceği, Maliyeti ve Yaşam Kalitesi

Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, no.3, pp.88-94, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

The Effect of Training on the Levels of Diagnosing Symptoms and Risks of Child Abuse and Neglect in Midwifery Students

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.11, no.3, pp.255-261, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeyleri

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.17, pp.257-276, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Evaluation of Empathetic Skills of Nurses Working in Oncology Units in Samsun, Turkey

International Journal of Caring Sciences, vol.8, no.1, pp.131-139, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Annelerin Öksürüğü Olan Çocuğa Yaklaşımları

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.4, pp.1019-1031, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bebeklerde Yürüteç Kullanımı ve Olumsuz Etkileri

Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 27 - 28 May 2021

The importance of the therapeutic play in hospitalized children

4th International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, vol.2, pp.113-123 Sustainable Development

COMPARISON OF SLEEP HABITS AND QUALITY OF LIFE OF INTELLECTUALLY DISABLED CHILDREN WITH AND WITHOUT REGULAR PHYSICAL ACTIVITY

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, vol.1, pp.291 Sustainable Development

THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTOMATIC NEGATIVE THOUGHT LEVELS AND DECISION STRATEGIES OF NURSING FIRST YEAR STUDENTS

1. ULUSLARARASI HEMŞİRELİKTE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.407-410 Sustainable Development

TÜRKİYEDE HEMŞİRELİK ALANINDA ENGELLİ ÇOCUKLAR ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

11. Ege Pediatri ve 7. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 20 December 2019, pp.35

Views And Attitudes of Paediatrics Nurses about Family Centred Care and Parental Participation In The Child’s Care

2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, vol.4, pp.822-834

KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF MOTHERS WITH CHILDREN BETWEEN 0 AND 6 YEARS OF AGE ABOUT HIGH FEVER

1. Uluslararası, 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımları Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.109-114

Books & Book Chapters

Oyun ve Spor

in: Okul Döneminde Gelişim, Selmin ŞENOL, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-26, 2021

Covid-19 Pandemi Sürecinde Çocuklar Ve Hijyen

in: Covid-19 Pandemisi ve Hemşirelik Yaklaşımları, Selmin ŞENOL, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.91-109, 2020 Sustainable Development

Ekolojik Sistem Kuramı

in: Çocuk Gelişimi I, Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKÇİ, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-25, 2018