Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Submakuler hemoraji tedavisinde intravitreal aflibercept

TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2019

Kapsül germe halkasının ameliyat sonrası refraktif sonuca etkisi

TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2019

Lignöz (odunsu) Konjunktivit: Olgu Sunumu

27. Ulusal Patoloji Kongresi 15-18 Kasım 2017, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, vol.1

Silodosin kullanımı ile ilişkili intraoperatif gevşek iris sendromu.

TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017

Bakteriyel konjonktivit ile ortaya çıkan spontan subkonjonktival abse.

TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Turkey, 24 - 29 October 2017

Vogt Kayanagi Harada sendromlu iki olgu

TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4 – 8 Kasım 2015, İstanbul, Türkiye, Turkey, 4 - 08 November 2015

Comparison of the biometric formulas for applanation A scan ultrasound biometry

ASCRS/ASOA Annual Symposium & Congress 17 – 21 April 2015, San Diego, CA, USA., 17 - 21 April 2015

Central corneal thickness and corneal curvature in patients with rheumatoid arthritis

19th ESCRS Winter Meeting, 20 –22 February 2015, Istanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 20 - 22 February 2015 identifier identifier identifier

Central retinal artery occlusion in a 39 year old male smoker

14th ESASO Retina Academy, 13 –15 November 2014, Istanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2014

Uygun olmayan ön kamara lensine sekonder gelişen glokom ve büllöz keratopati

TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5 – 9 Kasım 2014, Antalya, Türkiye, Turkey, 5 - 09 November 2014

Hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastalarında göz yaşı fonksiyonları

TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5 – 9 Kasım 2014, Antalya, Türkiye, Turkey, 5 - 09 November 2014

Çocukluk çağında Plusoptix ve Otorefraktometre ile ölçülen refraksiyon değerlerinin karşılaştırılması

TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6 – 10 Kasım 2013, Antalya, Türkiye, Turkey, 6 - 10 November 2013

Lignöz periodontitis Olgu Sunumu

Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi, 20-22 Mayıs 2011, İstanbul, Türkiye, Turkey, 20 - 22 May 2011

Postmenopozal kadınlarda estradiol drospirenonun oküler ve nazal fonksiyonlar üzerine etkileri

8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 18 – 23 Mayıs 2010, Antalya, Türkiye, Turkey, 18 - 23 May 2010

Succesful treatment of staphylococcus associated marginal keratitis with topical cyclosporine

5th International Conference on Ocular Infections, 18 – 21 February 2010, Palm Beach, Florida, USA., Palm Beach, United States Of America, 18 - 21 February 2010

Pseudoeksfoliasyon sendromu ve glokomunda merkezi kornea kalınlığı ve kornea eğriliğinin değerlendirilmesi

TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11 – 15 Kasım 2009, Antalya, Türkiye, Turkey, 11 - 15 November 2009

Anjioid streak a bağlı tekrarlayan koroid neovasküler membran tedavisinde intravitreal bevacizumab

TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11 – 15 Kasım 2009, Antalya, Türkiye, Turkey, 11 - 15 November 2009

The frequency of diabetic retinopathy and relevant factors for prediabetic subjects

11th European Congress of Endocrinology, 25 – 29 April 2009, Istanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 25 - 29 April 2009 Sustainable Development

Diabetes mellitusa sekonder izole sol inferior rektus felci

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2007, Antalya, Türkiye, Turkey, 30 October - 02 November 2007 Sustainable Development

Merkezi kornea kalınlığı merkezi kornea gücü ve aksiyel uzunluğun göz içi basıncı ölçümüne etkisi

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2007, Antalya, Türkiye, Turkey, 30 October - 02 November 2007

Yaşa bağlı kataraktın merkezi kornea kalınlığı üzerine etkisi

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2007, Antalya, Türkiye, Turkey, 30 October - 02 November 2007

Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda santral kornea kalınlığı

TOD 28. Kış Sempozyumu, 16 – 18 Şubat 2007, Bursa, Türkiye, Turkey, 16 - 18 February 2007 Sustainable Development

Diabet hastalarında depresyon ve kortizol ilişkisi

42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1 – 5 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye, Turkey, 1 - 05 November 2006 Sustainable Development

Kütahya yöresinde konjenital renk körlüğü sıklığı

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim – 1 Kasım 2006, Antalya, Türkiye, Turkey, 28 October - 01 November 2006

Kuru göz sendromu tanısında oküler yüzey hastalık indeksinin kullanımı

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim – 1 Kasım 2006, Antalya, Türkiye, Turkey, 28 October - 01 November 2006

Tip 2 Diabetes mellituslu hastalarda diabetik retinopati prevalansı

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim – 1 Kasım 2006, Antalya, Türkiye, Turkey, 28 October - 01 November 2006 Sustainable Development

Katarakt cerrahisinde derin topikal anestezi Lidokain ile ropivakainin etkinliğinin karşılaştırılması

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim – 1 Kasım 2006, Antalya, Türkiye, Turkey, 28 October - 01 November 2006

Rieger anomalisi ve optosiliyer şant damarlar

TOD 27. Kış Sempozyumu, 28 – 30 Aralık 2005, Konya, Türkiye, Turkey, 28 - 30 December 2005

Diabetik maküler ödemde intravitreal triamsinolon asetonid tedavisi

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17 – 21 Eylül 2005, Antalya, Türkiye, Turkey, 17 - 21 September 2005 Sustainable Development

Diabetik maküler ödemde intravitreal triamsinolon asetonid tedavisi İlk sonuçlarımız

TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9 – 13 Ekim 2004, Antalya, Türkiye, Turkey, 9 - 13 October 2004 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

160

Citation (WoS)

504

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

643

H-Index (Scopus)

14

Project

2

Thesis Advisory

3

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals