Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Mayıs 2016 Renal iskemi reperfüzyon hasarında tanı ve tedavide potansiyel yeni bir biyomarkır olarak Mir-125b

  18. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

 • Eylül 2015 Ukrain (NSC 631570) ameliorates intestinal ischemia-reperfusion­induced acute lung injury by reducing oxidative stress

  Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre & Lab Expo2015

 • Mayıs 2015 Ozon tedavisinin diabetik nefropatide kaspaz yolakları, TNF-α ve HIF-1α üzerine etkisi

  17. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

 • Eylül 2014 Evaluation of antiproliferative and antimetastatic effects of heparin and erythropoietin on B16F10 melanoma cell line

  Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre & Lab Expo 2014, 16-20 /09/ 2014, İzmir

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 345

h-indeksi (WOS): 12