Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HEMŞİRELİK ALANINDA YAPILAN YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZ İLE İNCELENMESİ

6. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 2022, pp.713-714

Kanser Tekrarlama Korkusu ve Hemşirelik

2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.261 Sustainable Development

Books & Book Chapters

YAŞAMA SAĞLIKLI BAŞLAMANIN İLK ADIMI: EMZİRME

in: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ III, Şenol, Selmin, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-17, 2022

MENSTRUAL HYGIENE MANAGEMENT IN ADOLESCENTS

in: Child Health and Disease Nursing III, , Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.121-131, 2022

EFFECTS OF POSTPARTUM DEPRESSION ON THE NEWBORN

in: Child Health and Disease Nursing III, , Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.13-27, 2022

Covid-19 and Breastfeeding: According to Current Guides

in: Child Health and Disease Nursing II, Selmin ŞENOL, Editor, AkADEMİSYEN YAYINEVİ, pp.41-54, 2021