Education Information

Education Information

 • 2016 - 2021 Expertise In Medicine

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2009 - 2015 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2021 Expertise In Medicine

  Kronik öngörülmeyen stres depresyon modelinde hipokampal nöronlarda erken yaşam stresinin, ketamin ve fluoksetin tedavilerinin sırt1, MİRNA-34A, NLRP3 yolağı ve BDNF, NR2 düzeyleri üzerine etkisi

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü