Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Palyatif Bakım Alan Son Dönem Kanser Hastalarında Semptom Kümeleme ve Hemşirelik

Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 March 2018 Sustainable Development

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INCONTINENCE SEVERITY AND FRAILITY IN GERIATRIC WOMEN

Uluslararası yaşlı sağlığı ve bakımında multidisipliner yaklaşım kongresi, 22 - 23 March 2018 Sustainable Development

KINECT OYUN TEKNOLOJISININ SAĞLIK BAKIMUYGULAMALARINDA KULLANIMI

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 October 2017

SON DÖNEM KANSER HASTASININ BAKIMDAINTEGRATIF UYGULAMALAR

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 October 2017 Sustainable Development

Kanser İlişkili Yorgunluğun Hemşirelik Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar

I. ULUSLARARASI HASTA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIK FİNANSMANI KONGRESİ, 22 November 2017 - 26 January 2018 Sustainable Development

Kanser İlişkili yorgunluğun yönetiminde kanıta dayalı uygulamalar

1. uluslararası hasta güvenliği ve sağlık finansmanı kongresi, 25 - 26 November 2017 Sustainable Development

Yaşlılarda Düşme Korkusu ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

1. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık finansmanı Kongresi, 25 - 26 November 2017

pain and frailty in elderly with OSTEOPOROSIS

International Conference on Frailty and Sarcopenia Research, 27 - 29 April 2017 identifier identifier

Books & Book Chapters

AĞRI YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİ TEMELLİ UYGULAMALAR

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE SEÇME KONULAR-II, NİLGÜN ULUTAŞDEMİR,CEMİLE AKTUĞ, MEMNUNE KABAKUŞ AYKUT978, Editor, IKSAD, Ankara, pp.127-136, 2022

SİSTEMİK İLAÇ TEDAVİSİ VE KANITA DAYALI UYGULAMALAR

in: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II (Cilt 2), , Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.217-227, 2020

YAŞLI BİREY AİLELERİNDE GÜÇLENDİRME BAKIMMODELİNİN ETKİNLİĞİ: SİSTEMATİK DERLEME

in: Sağlık Bilimlerinde Teorive Araştırmalar, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Doç. Dr. Metin Ünlü, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.89-95, 2020

COVID-19 PANDEMİSİ VE YAŞLI 11.SAĞLIĞI

in: Covid 19 Pandemisi ve Hemşirelik Yaklaşımları, Prof.Dr.Selmin Şenol, Editor, AKADEMİSYENYAYINEVİ90 312 431 16 33 90 312 431 16 33 info@akademisyen.com www.akademisyen.comAKADEMİSYENYAYINEVİ, Ankara, pp.161-176, 2020 Sustainable Development

OSTEOARTRİT VE HEMŞİRELİK BAKIMI

in: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II (Cilt 2), PROF.DR.CEM EVEREKLİOĞLU, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.203-216, 2020

TEKNOLOJİNİN HEMŞİRELİK BAKIMINA YANSIMALARI

in: HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, NİHAN DURGU,SEMA ÜSTÜNDAĞ,GAMZE ÜNVER, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-4, 2019

YAŞLIDA KIRILGANLIK VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

in: GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ , PROF.DR.SEVGİSUN KAPUCU, Editor, HİPOKRAT YAYINEVİ , Ankara, pp.121-130, 2019

SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI

in: HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, NİHAN DURGU,SEMA ÜSTÜNDAĞ,GAMZE ÜNVER, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.135-138, 2019