Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Trunk Control in Children With Ataxic Cerebral Palsy.

Perceptual and motor skills, cilt.126, ss.815-827, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of Tai Chi and Qigong on health-related quality of life in Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis of systematic reviews.

International journal of rehabilitation research. Internationale Zeitschrift fur Rehabilitationsforschung. Revue internationale de recherches de readaptation, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Trunk control and functionality in children with spastic cerebral palsy

DEVELOPMENTAL NEUROREHABILITATION, cilt.22, ss.120-125, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessing the Relationship between Body Composition and Spinal Curvatures in Young Adults

Archives of Sports Medicine and Physiotherapy, cilt.2, sa.1, ss.10-15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessing the Relationship between Body Composition and Spinal Curvatures in Yonug Adults

Archives of Sports Medicine and Physiotherapy, cilt.2, ss.10-15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pediatrik rehabilitasyonda dinamik ayak –ayak bileği ortezi (DAFO) kullanımı

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, ss.1-5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerin Demografik Bilgileri İle Yorgunluk Düzeylerinin İncelenmesi

ULUSLARARASI KATILIMLI 4. PEDİATRİK REHABİLİTASYON KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2017

Ataksik Serebral paslili çocuklarda gövde kontrolü ile fonksiyonellik arası ilişkinin değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2017

Relationship between Body Composition and Balance in Young Adults

ICP 2017: 19th International Conference on Physiotherapy, 19 - 20 Ocak 2017

Unilateral total diz protezi bel ağrısı nedeni midir?

IV. Ulusal Fiztoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 09 Haziran 2013 - 11 Haziran 2019