Asst. Prof. GÜLEN SEZER ALPTEKİN


Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi


Research Areas: Health Sciences

Metrics

Publication

58

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2009 - 2014

2009 - 2014

Expertise In Medicine

Trakya University, Faculty Of Medıcıne, Department Of Surgıcal Medıcal Scıences, Turkey

2002 - 2008

2002 - 2008

Undergraduate

Trakya University, Faculty Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

2014

2014

Expertise In Medicine

Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Postoperatif Gelişen Trombositopeninin Erken Dönem Sonuçlar Üzerine Etkisi

Trakya University, Faculty Of Medıcıne, Department Of Surgıcal Medıcal Scıences

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yeterlik (Board) Sertifikası

Health&Medicine

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

2011

2011

Team Fontan Study Group Experiment (Observer)

Health&Medicine

McGowan Institute for Regenerative Medicine, University of Pittsburgh

2011

2011

Fellowship Program (Observer)

Health&Medicine

Division of Cardiothoracic Surgery, Scott & White Hospital,

2011

2011

Fellowship Program

Health&Medicine

Texas Institute for Preclinical Studies at Texas A&M University

2006

2006

Research Exchange Project entitled 'Regulation of Sindecan 2 Expression' (Research Exchange of IFMSA)

Health&Medicine

Department of Cellular Biology, University of Barcelona

Research Areas

Health Sciences

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Tıp Fakültesi Dönem 4 Kalp ve Damar Cerrahisi Stajı

Undergraduate

Undergraduate

Tıp Fakültesi Dönem 5 Kalp ve Damar Cerrahisi Stajı

Taught Courses And Trainings

2019 - 2019

2019 - 2019

Yoğun Bakım Hemşirelik Sertifika Eğitim Programı ( Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Eğitimi)

Continuing Education Center - Certificate Program

Alptekin Erkul G. S.

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Ekstremite Akut Arter Tıkanıklığında İleri Yaş Bir Risk Faktörü müdür?

Erkul S., Alptekin Erkul G. S., Akgül E., Özdomaniç İ. F., Parlar A. İ., Çekirdekçi A.

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi10. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, vol.28, no.235, pp.83-84 Creative Commons License

2019

2019

Stanford Tip B Aort Diseksiyonu Nedeniyle Yapılan Torasik Endovasküler Aort Tamiri Sonrası İleri Dönemde Retrograd Asendan Aort Diseksiyonu

Erkul S., Alptekin Erkul G. S., Parlar A. İ., Çekirdekçi A.

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi10. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, vol.28, no.6, pp.23 Creative Commons License

2019

2019

Damar Yaralanmalarında Açık Cerrahi ve Endovasküler Tedavi Yaklaşımımız

Alptekin Erkul G. S., Erkul S., Akgül E., Özdomaniç İ. F., Parlar A. İ., Çekirdekçi A.

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, vol.28, pp.50

2019

2019

Ağrı Olmaksızın Sağ Kalp Yetmezliği Bulguları ile Başvuran Tip 1 Aort Diseksiyonu

Erkul S., Alptekin Erkul G. S.

15.Ulusal Acil Tıp Kongresi ( 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress), Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.35-36

2019

2019

Catheter-Directed Thrombolysis with Alteplase in Treatment of Acute Arterial Occlusion: Challenging Cases

Alptekin Erkul G. S., Erkul S.

Charing Cross International Symposium, London, United Kingdom, 15 - 18 April 2019, pp.404

2019

2019

Mid-Term Effects Of Conventional Ultrafiltration on Cardiopulmonary Functions

Alptekin Erkul G. S., Erkul S.

15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 27 - 30 March 2019, pp.90

2019

2019

Genetic Disposition in Cases of Acquired Deep Vein Thrombosis

Erkul S., Alptekin Erkul G. S., Akgül E., Vural A. H.

İnternational Hippocrates Congress on Medical And Health Science, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.573

2019

2019

The Importance of Early Diagnosis in Abdominal Aortic Aneurysms

Erkul S., Alptekin Erkul G. S.

4. İnternational Health science and Family Medicine Congress, İzmir, Turkey, 7 - 09 February 2019, pp.659-660

2018

2018

Arteriovenous fistula or permanent tunnel catheter? Which one should we prefer?

Akgül E., Erkul S., Alptekin Erkul G. S., Özdomoniç İ., Vural A. H.

15. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018, vol.26, pp.32 Creative Commons License

2018

2018

Acute arterial occlusion cases in whom revascularization was achieved with catheter-mediated thrombolytic therapy

Alptekin Erkul G. S., Erkul S., Akgül E., Vural A. H.

15. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi , Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018, vol.26, pp.248-249 Creative Commons License

2018

2018

Endovascular treatment of venous injury due to permanent hemodialysis catheter

Alptekin Erkul G. S., Erkul S., Korkmaz M., Akgül E., Vural A. H.

15. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018, vol.26, pp.171 Creative Commons License

2018

2018

Complication during transcatheter closure of atrial septal defect: Vascular Occlusion

Erkul S., Alptekin Erkul G. S., Akgül E., Vural A. H.

15. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresİ, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018, vol.26, pp.245 Creative Commons License

2017

2017

Derin Ven Trombozu Olgularındaki Trombofili Yatkınlığı

Erkul S., Alptekin Erkul G. S., Akgül E., Vural A. H.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 9. Ulusal Fleboloji Kongresi 2017., Girne, Cyprus (Kktc), 12 - 15 November 2017, vol.26, pp.83

2017

2017

Periferik arter hastalığında açık cerrahi ve endovasküler tedavi maliyetlerinin TASC sınıflaması ile karşılaştırılması

Alptekin Erkul G. S., Erkul S., Akgül E., Vural A. H.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 12 - 15 November 2017, vol.26, pp.17

2017

2017

Akut Tip B aort diseksiyonuna eşlik eden ilerleyici venöz troboemboli olgusunda endovasküler tedavi

Akgül E., Erkul S., Alptekin Erkul G. S., Vural A. H.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 9. Ulusal Fleboloji Kongresi 2017., Girne, Cyprus (Kktc), 12 - 15 November 2017, vol.26, pp.48

2017

2017

Arteriyovenöz fistül kurtarılmasında endovenöz tedavi olgu sunumu

Alptekin Erkul G. S., Erkul S., Akgül E., Korkmaz M.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 12 - 15 November 2017, vol.26, pp.74

2017

2017

Multipl Myelom Öyküsü Olan Hastada Kalıcı Hemodiyaliz Katateri Takılması Sonrası Gelişen Kanama Diyatezi İçin Plazmaferez Tedavisi.

Alptekin Erkul G. S., Erkul S., Akgül E., Gönderen A., Vural A. H.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 9. Ulusal Fleboloji Kongresi , Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, vol.26, pp.74

2016

2016

Kronik infrapopliteal psödoanevrizma olgusuna uygulanan kombine tedavi

Erkul S., Alptekin Erkul G. S., Akgül E., Vural A. H.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, pp.158-159

2016

2016

Koroner baypas cerrahisi öncesi terapötik plazma değişimi: olgu bildirimi

Alptekin Erkul G. S., Erkul S., Özen M., Akgül E., Vural A. H.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi , Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, pp.139

2016

2016

Akut arter tıkanıklığında endovasküler tedavi ile kombine kateter aracılı trombolitik tedavi

Erkul S., Alptekin Erkul G. S., Akgül E., Vural A. H.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi , Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, pp.178

2015

2015

Pulmoner Emboli Profilaksisinde Vena Kava Filtrelerinin Etkinliği

Gözüaçık A. A., Akgül E., Bircan N., Alptekin Erkul G. S., Erkul S., Özdomaniç İ. F., et al.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.24, pp.100

2015

2015

EVAR Sonrası Aort Trombozu: Bir Olgu Sunumu

Alptekin Erkul G. S., Erkul S., Akgül E.

17. Ulusal Vasküler ve Ednovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.24, pp.42

2015

2015

Şiddetli Karın Ağrısı Sonrası Tanı Konan Takayasu Arteriti

Akgül E., Yümün G., Gözüaçık A. A., Erkul S., Bircan N., Alptekin Erkul G. S., et al.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.24, pp.59

2015

2015

Venöz Trombozda Endovasküler Tedavi Erken Dönem Sonuçlarımız

Alptekin Erkul G. S., Erkul S., Akgül E.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.24, pp.109

2014

2014

Sütürsüz aort kapak replasmanı: İlk deneyim

Okyay A., Yüksel V., Hüseyin S., Alptekin Erkul G. S., Turan A. İ.

13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, pp.219

2014

2014

Abdominal aortic pseudoaneurysm as a complication of lumbar disc surgery

Yüksel V., Hüseyin S., Alptekin Erkul G. S., Okyay A., Turan A. İ.

13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, pp.309-310

2014

2014

Hematemez kliniğiyle başvuran hastada geç komplike olmuş bir internal karotis psödoanevrizması

Turan A. İ., Yüksel V., Hüseyin S., Okyay A., Özkara T., Alptekin Erkul G. S.

13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, pp.449

2013

2013

VASKÜLER CERRAHİDE ALT EKSTREMİTE AMPUTASYONLARI

Okyay A., Hüseyin S., Yüksel V., Sağıroğlu G., Alptekin Erkul G. S., Canbaz S.

16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 October 2013, vol.22, pp.23

2012

2012

Akut Arter Tıkanıklığı İle Başvuran Miksoma Olgusunda Acil Cerrahinin Önemi

Alptekin Erkul G. S., Hüseyin S., Yüksel V., Özdemir A. C., Mısırlıoğlu G., Okyay A., et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012, vol.25, pp.548

2011

2011

Popliteal Arter Anevrizması Olgularımız

Yüksel V., Alptekin Erkul G. S., Yüksel S., Arslan K., Duran E.

15. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2011, vol.20, pp.103

2011

2011

Perkütan Girişimler Sonrası Gelişen Femoral Psödoanevrizma Olgularımız

Yüksel V., Hüseyin S., Alptekin Erkul G. S., Arslan K., Duran E.

15. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2011, vol.20, pp.103

Scientific Refereeing

June 2024

June 2024

VASA- European Journal of Vascular Medicine

Journal Indexed in SCI-E

April 2022

April 2022

African Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery

Other Indexed Journal

December 2021

December 2021

Clinical Medical Reviews and Case Reports

Other Indexed Journal

June 2021

June 2021

annals of medicine and surgery

Journal Indexed in ESCI

November 2020

November 2020

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 16. Kongresi

Conference Paper (Abstract)

March 2020

March 2020

SAGE Open Medical Case Reports

Other Indexed Journal

November 2016

November 2016

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi

Conference Paper (Abstract)Scholarships

2019 - 2019

2019 - 2019

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Uluslararası Toplantılara Katılma Bursu

Special Institutions and Organizations

Citations

Total Citations (WOS): 8

h-index (WOS): 1