Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Comparison of Sleep Quality and Sleepiness in University Students with Different Levels of Nomophobia

International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, vol.5, no.1, pp.9-15, 2022 (Other Refereed National Journals)

How the COVID-19 Pandemic Affected the Children with Low Vision: An Occupational Perspective

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.31-47, 2022 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Telehealth in paediatric occupational therapy: a scoping review

INTERNATIONAL JOURNAL OF THERAPY AND REHABILITATION, vol.28, no.7, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

An Investigation of the Efficacy of Occupational Therapy Intervention According to the Canadian Model of Occupational Performance in a Child with Optic Disc Hypoplasia: A Case Study

Journal of Social Research and Behavioral Sciences Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, vol.13, no.7, pp.387-399, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Palyatif Dönemdeki Bireye Bakım Verme Sürecinde Aktivite Performansı, Katılım ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi Journal of Social Research and Behavioral Sciences, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ROLE OF ROBOTIC TECHNOLOGY IN OCCUPATIONAL THERAPY AND REHABILITATION: PAST, PRESENT AND FUTURE

8 TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE April 15-17, 2022 ADANA, Adana, Turkey, 15 - 17 April 2022, pp.209-219 Creative Commons License

Covid-19 Pandemisinde Telerehabilitasyon Temelli Ergoterapi Uygulamalarının Duyusal Modulasyon Düzeyi ve Aktivite Performansına Etkisi: Olgu Serisi

SADAB 9th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2021, Antalya, Turkey, 25 - 27 June 2021, pp.80 Creative Commons License Sustainable Development

Upper extremity pain in violoncello players; Is it related with psychosocial status?

Fessh Online Week, 25th FESSH-EFSHT Congress - XXV FESSH-ON(LINE)-WEEK CONGRESS, Basel, Switzerland, 1 - 05 September 2020, pp.358-359 Creative Commons License Sustainable Development

The effect of hypermobility on pain and postural problems in violoncello players

Fessh Online Week, 25th FESSH-EFSHT Congress - XXV FESSH-ON(LINE)-WEEK CONGRESS, Basel, Switzerland, 01 September 2020 Sustainable Development

Upper Extremity Pain In Violoncello Players;Is It Related Wıth Psychosocıal Status?

XXV FESSH-ON(LINE)-WEEK CONGRESS, Basel, Switzerland, 1 - 04 September 2020

Duyu Bütünleme Problemi Olan Çocuklarda Görsel Motor Becerilerin İncelenmesi

4 th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 October 2019

Palyatif Dönemdeki Bireye Bakım Verme Sürecinde Aktivite Performansı, Katılım ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi

4 th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 October 2019

Palyatif Bakımda Yatan Bireylerde Ergoterapi Tedavisinin Ağrı Kontrolüne Etkisi

I. International Palliative Care Congress, Malatya, Turkey, 04 October 2019

Temporal And Spatial Aspect Of Cello Related Upper Extremıty Pain In Conservatory Students

14th Ifssh & 11th Ifsht Triennial Congress With Combined Fessh Congress, Berlin, Germany, 17 - 21 June 2019

Analysis Of Postural Risks Related With Upper Extremity In Cello Students

14th Ifssh & 11th Ifsht Triennial Congress With Combined Fessh Congress, Berlin, Germany, 17 June 2019

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Ortez İhtiyaçları

16. El Ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, Denizli, Turkey, 06 May 2019

Çocukluk Çağı Kanserlerinde Bilişsel Becerilerin İncelenmesi

ULUSLARARASIKAPANIŞKONGRESİERGOTERAPİVEREHABİLİTASYON,31Mayıs -02Haziran2017, İstanbul, Turkey, 31 May 2017 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Çocuklar için Ev ve Okulda Güvenliğe Yönelik Koruyucu Yaklaşımlar

in: Koruyucu Ergoterapi ve Çevresel Düzenlemeler, Prof. Dr. Gonca Bumin,Doç. Dr. Gökçen Akyürek, Editor, HİPOKRAT, Ankara, pp.159-168, 2021

Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon

in: Sağlık Ve İyi Olmanın Geliştirilmesinde ERGOTERAPİ, Prof. Dr. Hülya Kayıhan, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.301-314, 2021

Erişkin Kanserleri ve Ergoterapi Yaklaşımları

in: Onkoloji ve Palyatif Bakımda Ergoterapi, Huri Meral & Şahin Sedef, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.61-78, 2021

Palyatif Bakımda Ergoterapi

in: Aktivite Temelli Ergoterapi, Hülya Yücel, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.323-344, 2020

Erken Müdahale

in: Serebral palsili bireyler için ergoterapi ve fizyoterapi: değerlendirme ve tedavide probleme dayalı yaklaş ım, Bumin Gonca, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.92-114, 2017