Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Preliminary Results of Microwave Ablation Therapy in Parathyroid Adenomas

Pan Arab Interventional Radiology Society (PAIRS) 2022, Dubai, United Arab Emirates, 11 - 14 May 2022, vol.6, pp.1-13

Insulin need and determinants of insulin usage in diabetes mellitus during pregnancy

22nd European Congress of Endocrinology, 5 - 09 September 2020, pp.1 Sustainable Development

What is the best time for thyroglobulin measurement afterrhTSH administration?

18th International Congress of Endocrinology, Cape-Town, South Africa, 1 - 04 November 2018

What is the best time for thyroglobulin measurement afterrhTSH administration?

18th International Congress of Endocrinology, Cape-Town, South Africa, 1 - 04 November 2018

Assessing Efficacy of Diabetes School by Diabetes Knowledge Scale in Turkey

78th Scientific Sessions of the American-Diabetes-Association, Florida, United States Of America, 22 - 26 June 2018, vol.67 Sustainable Development identifier

Grup diyabet eğitimi HbA1c üzerine etkili midir

GAPDİAB- Türkiye Diyabet Vakfı Diyabet Güz Kursu-Malatya, Turkey, 6 - 08 October 2017 Sustainable Development

NONFONKSİYONEL ADRENAL İNSİDENTALOMA HASTALARINDA İNKRETİN DÜZEYLERİ

39.TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 3 - 07 May 2017

TİP 1 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA HEMOGRAM İNDEKSLERİ

39.TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 3 - 07 May 2017 Sustainable Development

PREOPERATİF PARATİROİD LOKALİZASYONUNDA PARATHORMON YIKAMASI

38.TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 11 - 15 May 2016

A case of unilateral Graves’ disease

17th European Congress ofEndocrinology 2015, 16 - 20 May 2015

PAPİLLER TİROİD KANSERLİ HASTALARDA BRAfV600E MUTASYON SiKLiĞi VE PROGNOSTİK ANLAMLiLiĞi

35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Hipofiz Sempozyumu, Turkey, 15 - 19 May 2013 Sustainable Development

ADRENAL İNSİDENTALOMA DENEYİMİMİZ

34.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2012

TİROTOKSİKOZU OLAN TİROİD ANAPLASTİK KARSİNOMLU ERKEK HASTA

34.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2012

AKROMEGALİ HASTALARıNDA GEBELİK: 2 OLGU SUNUMU

34.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2012

GRAVES HASTALIĞI SEYRİNDE GÖRÜLEN SPONTAN İNTRAKRANİYAL HİPOTANSİYON: VAKA SUNUMU

33. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 12 - 16 October 2011

BİR HASTADA EŞ ZAMANLI TANI KONAN MESANE, PROSTAT, VE TİROİD PAPİLLER KANSERİ: VAKA SUNUMU

33. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 12 - 16 October 2011 Sustainable Development

İNHALE FLUTİKAZON PROPİONAT KULLANIRKEN HİPOTALOMO-HİPOFİZER-ADRENAL AKSI BASKILANAN HASTA

33. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 11 - 16 October 2011

ANTİİNSÜLİN ANTİKORU NEDENİYLE KAN ŞEKERİ REGÜLE OLMAYAN VE İMMÜNADSORBSİYON YAPILAN TİP 2 DM’xxLİ HASTA

33. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 11 - 16 October 2011

SÜRRENAL KORTEKS KARSİNOMU İLE PREZENTE OLAN TİP 1 MEN OLGUSU

33. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 11 - 16 October 2011

CUSHİNG SENDROMU TARAMASINDA GECE TÜKRÜK KORTİZOLÜ

33. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 11 - 16 October 2011

Books & Book Chapters

Endokrin Sisteme Giriş ve Hormonlar

in: Bütüncül Tıp Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi, Aydın Çiftçi, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.573-579, 2019

Metrics

Publication

83

Citation (WoS)

72

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

171

H-Index (Scopus)

6

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

1

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals