Arş.Gör.

HALİL İBRAHİM İVELİK


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Biyografi

Sportif Başarılar ve Ödüller

        Sprinter profesyonel atlet 400m ve 200m ; 2007 Kütahya 2 altın madalya; 2008-2009 Aydın 4 altın-1 gümüş madalya ; 2009- 400m Türkiye 9. su

 

 

ARAŞTIRMA DENEYİMİ

 

2014- Virginia University/ Patoloji – Kanser araştırma laboratuvarı gözlemci olarak görev yapıp fare deneyleri, PCR, jel elektroforez, laboratuvar kontaminasyon testleri üzerinde çalışma yaptım.

2016-Poster-   İnmenin Önlenmesinde Karotis Arter Tıkanıklığının Erken Tanısının Önemi

2018 – Psikiyatri Kongresi 3. anksiyete kongresi - Participation in Basic Daily Living Activities of Patients with Schizophrenia: A Case Report

2018 – 10.ulusal anksiyete kongresi, vaka sunumu, Total Alopesi, Kaş ve Kirpik Kaybı İle Sonuçlanan Trikotillomani

 

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KONGRE SUNUMLARI

 

28.02/2015  Sözlü sunum – Konjenital Kalça Displazisi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum-Türkiye

 

04/2016  Sözlü Sunum – Akut Karına Yaklaşım – RTEÜ Tıp Fakültesi

 

İlgi alanları

Lisanslı Atlet                                                   2007-2009

Amatör yazar – kısa hikaye

Lise/Üniversite mizah yazarlığı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Üroloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

ORAL BUKKAL MUKOZA GREFTLİ ÜRETROPLASTİ SONUÇLAIMIZ

Sevim M., Alkış O. , Aras B. , İvelik H. İ. , Kabay Ş.

6. ULUSAL FONKSİYONEL ÜROLOJİ VE KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019

2019

2019

DİRENÇLİ AŞIRI AKTİF MESANELİ HASTALARDA İNTRAVEZİKAL BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMASI SONUÇLARIMIZ

İVELİK H. İ. , ALKIŞ O. , ARAS B.

6.ULUSAL İŞLEVSEL ÜROLOJİ VE KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Haziran 2019

2018

2018

Total hair, eyebrows, and eyelashes loss in trichotillomania: a case report

İVELİK H. İ. , HOCAOĞLU Ç., OKUMUŞ B.

10th International Congress on Psychopharmacology 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 25 - 29 Nisan 2018

2018

2018

Participation in Basic Daily Living Activities of Patients with Schizophrenia: A Case Report

İVELİK H. İ.

3. Psikiyatri Zirvesi ve 10. Anksiyete Kongresi, Türkiye, 15 - 18 Mart 2018


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ 28. ULUSLARARASI ÜROLOJİ KONGRESİ

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2019

2019

MR FÜZYON PROSTAT KURSU

Çalışma Grubu

Eskişehir-Türkiye

2019

2019

KADIN KONTİNANS VE PROLAPSUS CERRAHİLERİ KADAVRA KURSU

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2019

2019

pratik ürodinami toplantıları kursu

Çalışma Grubu

Eskişehir-Türkiye

2016

2016

14. Uluslararası Katılımlı TKDCD

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye