Dissertations

Postgraduate, Arseniğin insan ve bazı canlılarda oksidatif enzimler üzerine etkileri, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), 2007

Research Areas

Health Sciences

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Kuru H. İ., Altıkat S., Project Supported by Higher Education Institutions, Önemli Toksik Bir Kirletici Olan Arseniğin As Cyprinus Carpio nun Farklı Dokularındaki Beyin Karaciğer Böbrek Solungaç Kan Kas ve Deri Biyoakümülasyonunun ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması, 2010 - 2013
KURU H. İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Kanser Ve Otoimmun Hastalıkların Tanı Ve Takibinde Oksidatif Enzimlerin Ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Belirleyicilik Özelliklerinin Araştırılması, 2007 - 2009

Metrics