Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Arseniğin insan ve bazı canlılarda oksidatif enzimler üzerine etkileri, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), 2007

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Kuru H. İ., Altıkat S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Önemli Toksik Bir Kirletici Olan Arseniğin As Cyprinus Carpio nun Farklı Dokularındaki Beyin Karaciğer Böbrek Solungaç Kan Kas ve Deri Biyoakümülasyonunun ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması, 2010 - 2013
KURU H. İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kanser Ve Otoimmun Hastalıkların Tanı Ve Takibinde Oksidatif Enzimlerin Ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Belirleyicilik Özelliklerinin Araştırılması, 2007 - 2009

Metrikler