Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Postauricular Masses.

The Journal of craniofacial surgery, cilt.31, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of three tonsillectomy techniques in children

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Risk of internal carotid injury due to peritonsillar abscess drainage.

Auris, nasus, larynx, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Principles of Subglottic and Tracheal Visualization with Transnasal Flexible Laryngoscopy.

Journal of voice : official journal of the Voice Foundation, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Grading System for Transnasal Flexible Laryngoscopy.

Journal of voice : official journal of the Voice Foundation, cilt.33, ss.712-715, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does Pepsin Play a Role in Etiology of Laryngeal Nodules?

Journal of voice : official journal of the Voice Foundation, cilt.33, ss.704-707, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effect of Obesity on Transnasal Flexible Laryngoscopy.

Journal of voice : official journal of the Voice Foundation, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Results of endoscopic transcanal tympanoplasty performed by a young surgeon in a secondary hospital.

Brazilian journal of otorhinolaryngology, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimal Position for Transnasal Flexible Laryngoscopy.

Journal of voice : official journal of the Voice Foundation, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of oral isotretinoin therapy on the nasal cavities.

Brazilian journal of otorhinolaryngology, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Management of the Paranasal Sinus Osteomas.

The Journal of craniofacial surgery, cilt.28, ss.741-745, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical Management of Dysphagia Due to Anterior Cervical Osteophytes.

The Journal of craniofacial surgery, cilt.28, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dermoid cyst of the parotid gland: report of a rare entity withradiological findings and treatment approaches

The Egyptian Journal of Otolaryngology, cilt.35, ss.367-369, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Investigation of Pepsin in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma Specimens

Dicle Tıp Dergisi, cilt.46, ss.657-665, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Does central tympanic membrane perforation affect infrared tympanic thermometer measurements in adults?

Journal of otology, cilt.13, ss.128-130, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Peritonsillar Hematoma Mimicking Peritonsillar Abscess

Biomedical Journal of Scientific Technical Research, cilt.9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship between onset of single sided deafness and educational achievement

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, cilt.28, ss.4-8, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Facial nerve abnormality on parotidectomy for Warthin tumor in a case of aural atresia

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, cilt.28, ss.40-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Retrospective Analysis of Seconder Bleeding After Tonsillectomy in Adult Patients

kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi dergisi, cilt.26, ss.6-11, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Idiopathic Recurrent Bilateral Orbital Emphysema: A CaseReport

International Journal of Ophthalmic Research, cilt.4, ss.265-267, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vocal Cord Paralysis Following Endotracheal Intubation.

Turkish journal of anaesthesiology and reanimation, cilt.45, ss.321-322, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Three Cases of Relapsing Polycondritis with Isolated Laryngotracheal Stenosis

Turk Otolarengoloji Arsivi/Turkish Archives of Otolaryngology, cilt.55, ss.77-82, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Çocukta Penetran Damak Yaralanması

ENTcase, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOCUKTA PENETRAN DAMAK YARALANMASI

ENT, cilt.3, ss.19-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

[Treatment approaches to temporal bone osteomas].

Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, cilt.26, ss.342-7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

An unusual cause of necrosis and nasal septum perforation after septoplasty: Enterobacter cloacae

New Microbes and New Infections, cilt.8, ss.150-153, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beyin Sapı İnfarktı Nedeniyle İzole Disfaji

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, cilt.23, ss.30-34, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SESIN SUBJEKTIF VE OBJEKTIFDEĞERLENDIRILMESI

2020 TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VEBAŞ BOYUN CERRAHİSİ SANAL KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2020

KULAK BURUN BOĞAZ ALANINDA TÜRKIYE’NIN BILIM HARITASI

2020 TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VEBAŞ BOYUN CERRAHİSİ SANAL KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2020

RESULTS OF ENDOSCOPIC TRANSCANAL CARTILAGE TYPE 1 TYMPANOPLASTY WITHOUT MIDDLEEAR PACKING

2nd Black Sea Countries Otology NeurOtology Congress, Zonguldak, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2020

NAZOFARENKS PATOLOJİLERİNDE PUNCH BİYOPSİ SONUÇLARIMIZ

41. ULUSAL KBB VE BBC KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 17 Kasım 2019

ÖPÜŞEN VOKAL PROSES GRANÜLOMLARI

12. ULUSLARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016

EKSTRATEMPORAL TRAVMATİK FASİYAL PARALİZİ:İZOLE FRONTAL DAL PARALİZİSİ VE İZOLE ÜST TRUNKUS PARALİZİSİ

12. ULUSLARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016

NADİR BİR DİSFAJİ NEDENİ: EPİGLOTİK KİST

12 ULUSLARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAİ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016

AÇIK RİNOPLASTİ İLE TEDAVİ EDİLEN NAZAL DERMOİD KİST

37. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

AKUT SİNÜZİTİN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: FRONTAL LOB ABSESİ

37. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

AURİKULER HEMATOM TEDAVİSİNDE TERMAL SPLİNT KULLANIMI

37. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

DIŞ KULAK YOLU EPİDERMAL KİSTİ

37. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

SENDROMİK OLMAYAN AİLEVİ BİLATERAL PREAURİKULER SİNÜS OLGUSU

37. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

ORTAK PATOFİZYOLOJİ, NADİR BİRLİKTELİK: POLİP ÜSTÜ REİNKE ÖDEMİ

37. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

GLOSSEKTOMİDE YENİ BİR YÖNTEM: LİGASURE

37. ULUSAL KBB VE BBC KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

NADİR BİR KRONİK OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONU: SEREBELLAR APSE

37. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

MAKSİLLANIN ODONTOJENİK FİBROSARKOMU

37. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

BOYUNDA YABANCI CİSİM VE VOKAL KORD PARALİZİSİ: OLGU SUNUMU

37. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

GLOBUS FARİNGEUSA YOL AÇAN İZOLE HYOİD MAJOR KORNU KIRIĞI

37. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Nazofarenks Hastalıklarında Endoskopik Muayenenin Yeri

36. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

LARENGOLOJİDE OFİS PROSEDÜRLERİ

OTOLOJİ VE FONİATRİ PERSPEKTİFİYLE ODYOLOJİ, LEYLA TOPKAN, MUSTAFA ASIM ŞAFAK, ERKAN KARATAŞ, AHMET İHSAN TATARAĞASI, HALDUN OĞUZ, Editör, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVİ, Ankara, ss.551-560, 2019