Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2018 Diş Hekimliğinde Uzmanlık

  Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Türkiye

 • 2008 - 2013 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Boş, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Diş Hekimliğinde Uzmanlık

  Gömülü alt üçüncü molar diş çekiminde iki farklı insizyon şeklinin postoperatif ağrı, ödem, trismus ve dehisens üzerindeki etkilerinin incelenmesi

  Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2020Sağlık ve Tıp

  İleri Kardiyak Yaşam Desteği Sertifikası , Acil Tıp Uzmanları Derneği - ATUDER

 • 2019İş Sağlığı ve Güvenliği

  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Belgesi , Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

 • 2015Sağlık ve Tıp

  Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası , Ankara Üniversitesi

 • 2015Sağlık ve Tıp

  Temel Cerrahi - Kavramlar, Tutumlar ve Beceriler , Türk Cerrahi Derneği