Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The relationship between of life satisfaction and hopelessness levels of nurses

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, pp.472-481, 2021 (National Refreed University Journal)

Covid-19 pandemi sürecinde halk sağlığı hemşireliği lisans eğitimi örnekleri

Türk Hemşireler Derneği Dergisi, vol.2, no.1, pp.53-64, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The experiences of family health center workers in the Covid-19 pandemic

Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, vol.2, no.3, pp.143-151, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Prediabetes risk and diagnostic methods in the community: A review of current measuring models

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, vol.11, no.Ek-1, pp.214-224, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Toplum Tabanlı Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi

Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, vol.1, no.3, pp.158-170, 2019 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beceri Uygulama Sınavındaki Sınav Kaygısı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.4, pp.289-296, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler: Sistematik Derleme

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 January 2021, no.169, pp.244 Sustainable Development

Hemşirelerin Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki: Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.1242

40-65 yaş erkeklerin gerçek ve algıladıkları kardiyovasküler hastalık risklerinin karşılaştırılması

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.848-849 Sustainable Development

Determination of Nursing and Midwifery Students' Knowledge Level of HIV/AIDS and Approaches to Diagnosed Persons

1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 - 16 November 2019, no.5, pp.102-103 Sustainable Development

Doğurganlık Bilinci

1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 - 16 November 2019, no.6, pp.104-105 Sustainable Development

Comparison of Cardiovascular Disease Risks of Actual and Perceptions of Men’s that 40-65 Years Old

12th European Public Health Conference, Marsilya, France, 20 - 24 November 2019, vol.29 Creative Commons License Sustainable Development

Sustainable Development Perspective: Women's Health Development

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, no.91, pp.191-192 Sustainable Development

Community Mental Health in Terms of Midwifery-Nursing Role

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, no.92, pp.193-194 Sustainable Development

Family Health Centers and Family Planning Practices in Turkey

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, no.192, pp.342-343 Sustainable Development

Health Risk Behaviors of University Students

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, no.177, pp.326-327 Sustainable Development

Pregnancy Monitoring Practices in Family Health Centers in Turkey

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, no.193, pp.344-345 Sustainable Development

Violence against Women in Turkey

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, no.100, pp.242-243 Sustainable Development

The Use of Simulation in Nursing and Midwifery Education in Turkey

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, no.101, pp.243-244 Sustainable Development

Sexual Health Education in Youth

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, no.176, pp.325-326 Sustainable Development

Yoksulluk ve Sağlık: Sistematik Derleme

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, no.1, pp.283-284 Sustainable Development

Sağlık Okuryazarlığı ve Hemşirelik: Sistematik Derleme

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, no.37, pp.320 Sustainable Development

Yeni Bir Küresel Tehdit: “X Hastalığı”

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, no.73, pp.354 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Pediatrik Tüberkülozda Güncel Durum

in: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II, Prof. Dr. Selmin ŞENOL, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.239-256, 2021