Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Auxiliary Role of Hematological Parameters in Diagnosing Localized Germ Cell Testicular Tumor

Üroonkoloji Bülteni-Bulletin of Urooncology, vol.19, no.4, pp.210-214, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Evaluation of Effectiveness of Lean Hospital Training (Example of Health Sciences University Dışkapı Yıldırım Beyazıt TRH)

Journal of International Health Sciences and Management, vol.4, no.6, pp.18-25, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Daimi Üretral Kateter Komplikasyonları

29. Ulusal Üroloji Online Kongresi, Turkey, 17 - 21 November 2020

Çocuklarda Penoskrotal Web ve Onarımı

5. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Turkey, 7 - 15 November 2020

Laparoscopic transvesical bladder perforation repair

30th World congress of endourology SWL, 4 - 08 September 2012

Yüksek riskli prostat kanseinde radikal prostatektomi sonuçları

14. Üroonkoloji kongresi. Kasım 2019. Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2019

Late Penile Metastasis from Radical Cystectomized Patient, A Case Report

9th Eurasian Uro-oncology Congress Special Edition.Athens/Greece, ATİNA, Greece, 16 - 18 October 2019

Substitüsyon bulbar üretroplastide onlay bukkal mukozal greftin kullanıldığı yerin etkileri.

International 5th European Conference on Science, Art Culture ECSAC 2019 September, Ankara., 28 - 29 September 2019

Transeksiyonsuz Anastomik Bulbar Üretroplasti

4. Ürolojik Cerrahi Kongresi-Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2018

Kronik Testiküler Ağrıda Mikro-Cerrahi Spermatik Kord Denervasyonu

4. Ürolojik Cerrahi Kongresi-Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2018

Primary Signet Ring Cell Carcinoma of the Prostate

8th Eurasian Uro-Oncology Congress (EUA18)-Tiflis, 28 June - 01 July 2018

Unutulmuş Üreteral Stentlerin Tanısında: Bilgisayarlı Tomografi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi-Adana, 4 - 08 May 2018

Yalın Hastane Eğitimlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Örneği)

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi-Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017

Makale: Postprostatektomik İnkontinans

Ürolojik Cerrahi Derneği İç Anadolu Şubesi Toplantısı-Ankara, Turkey, 23 May 2017

Training Tools and Simulators in Robotic Microsurgery

RAMSES 2017 Conference-Netherlands, 3 - 04 March 2017

Ürolojik Hastalıklar ve Pelvik Ağrı

TJOD Ankara Şubesi Kronik Pelvik Ağrı Sempozyumu-Ankara, Turkey, 16 April 2016

Böbrek Taşlarında Tedavi Yaklaşımları Kılavuzlar

Ankara Ürologlar Derneği-Ürolojik Cerrahi Derneği İç Anadolu Şubesi Asistan Eğitim Programı-Ankara, Turkey, 13 February 2016

Contemporary Outcomes for Targeted Denervation of the Spermatic Cord for Chronic Scrotal Content Pain

20th Annual Fall Scientific Meeting Ofthe Sexual Medicine Society of North America-Miami, 20 - 23 November 2014

The Growth of Robotics From A Global Perspective

RAMSES 2014 Conference-Orlando, 31 October - 01 November 2014

Ekstragonadal Germ Hücre Tümörler: Hacettepe Deneyimi

1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi-Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2012

Renal Lenfanjiektazinin Laparoskopik Tedavisi

1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi-Ankara, Turkey, 23 - 26 June 2010

Books & Book Chapters

Böbrek kitlelerinde izlem

in: Böbrek Tümörleri, Cüreklibatır İK, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.54-60, 2019

Böbrek Kitlelerinde İzlem

in: Böbrek Tümörleri, Cüreklibatır İbrahim K, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, pp.54-60, 2019

Prostatın Anatomisi ve Embriyolojisi

in: Benign Prostat Hiperplazisi, Hamit Ersoy, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-9, 2018

Prostatın Anatomisi ve Embriyolojisi

in: Benign Prostat Hiperplazisi, Ersoy Hamit, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, pp.1-9, 2018

Alt Üriner Sistem Disfonksiyonunun Sınıflandırılması

in: Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı, Tekgül Serdar, Türkeri Levent, Esen Adil, Alıcı Bülent, Editor, İris Yayınevi, pp.471-479, 2016

Erkek İnfertilitesinde Robotik Yardımlı Ameliyatlar

in: Robotik Ürolojik Cerrahi Atlası, Bilen Cenk Yücel, Güdeloğlu Ahmet, Editor, Humana Press, pp.225-244, 2014

Robotic Surgical Procedurs for Male Infertility

in: Atlas of Robotic Urology Surgery , Li-Ming, Editor, Springer, London/Berlin , New-York, pp.225-245, 2011